მაჟორიტარული სისტემით

ხელვაჩაური

<< უკან
##
1 2. გუგული ბოლქვაძე - 96 (5.31%)
5. მერაბ ბოლქვაძე - 1281 (70.81%)
7. შალვა ზაქარაძე - 194 (10.72%)
10. გულთამზე კონცელიძე - 233 (12.88%)
21. გელა ცინცქილაძე - 5 (0.28%)
2 2. ჯაბა ბერიძე - 267 (10.77%)
5. ომარ მხეიძე - 1518 (61.26%)
7. შამილ ბერიძე - 406 (16.38%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 249 (10.05%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 38 (1.53%)
3 2. მერაბ ბერიძე - 43 (6.13%)
5. თამაზ ლორთქიფანიძე - 445 (63.48%)
7. მურმან ცისკარაძე - 89 (12.7%)
10. მამული გვიანიძე - 122 (17.4%)
21. დავით კახიძე - 2 (0.29%)
4 2. მერაბ ნაგერვაძე - 363 (16.66%)
5. ტარიელ შერვაშიძე - 1192 (54.7%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 257 (11.79%)
10. ვახტანგ კახიძე - 335 (15.37%)
21. მუხრან ძნელაძე - 32 (1.47%)
5 2. სალომე პატარიძე - 183 (7.66%)
5. ცისანა ბარამიძე - 1516 (63.46%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 244 (10.21%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 415 (17.37%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 31 (1.3%)
6 2. აბელ ბექტაშვილი - 164 (5.6%)
3. მზევინარ ძირკვაძე - 54 (1.85%)
5. ედნარ კარანაძე - 1783 (60.94%)
7. სულხან მსხალაძე - 331 (11.31%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 580 (19.82%)
21. ემზარ პეტრიძე - 14 (0.48%)
7 2. ავთანდილ ბერიძე - 43 (2.58%)
3. მურმან ბერიძე - 26 (1.56%)
5. ნოდარ ხალვაში - 1188 (71.39%)
7. ნუგზარ კახიძე - 187 (11.24%)
10. რუსლან ბარამიძე - 211 (12.68%)
21. თამაზ ბერიძე - 9 (0.54%)
8 2. ხასან კახაბერიძე - 22 (3.01%)
3. იაკობ აბაშიძე - 17 (2.32%)
5. ნადიმ დიდმანიძე - 510 (69.67%)
7. მუხამედ ცინცაძე - 20 (2.73%)
10. სერგო ცინცაძე - 163 (22.27%)
9 2. მალხაზ სალვარიძე - 109 (10.51%)
3. გოჩა შაშიკაძე - 20 (1.93%)
5. გენად შაშიკაძე - 701 (67.6%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 54 (5.21%)
10. მურად აბესლამიძე - 153 (14.75%)
10 2. იამზე ცენტერაძე - 181 (7.1%)
3. მერაბ ბოლქვაძე - 72 (2.82%)
5. რუსუდან ფაღავა - 1635 (64.09%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 298 (11.68%)
10. ირმა მჟავანაძე - 359 (14.07%)
21. რაულ ატრუშბა - 6 (0.24%)
11 2. გოჩა შიშმანიძე - 10 (2.14%)
3. ირაკლი ნარაკიძე - 88 (18.8%)
5. ქენან კახიძე - 194 (41.45%)
7. ალი მემიშიში - 43 (9.19%)
10. აბდულ კახიძე - 133 (28.42%)
21. ვახტანგ დავითაძე - 0 (0%)
12 2. იოსებ ბოლქვაძე - 299 (12.44%)
5. ბადრი ვარშანიძე - 1534 (63.84%)
7. გულნარა პამბა - 231 (9.61%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 317 (13.19%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 22 (0.92%)
13 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 204 (6.24%)
3. ალეკო ბოლქვაძე - 72 (2.2%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 2077 (63.56%)
7. სულიკო მიქელაძე - 573 (17.53%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 342 (10.47%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. გუგული ბოლქვაძე - 40 (10.61%) ოქმი
5. მერაბ ბოლქვაძე - 256 (67.9%)
7. შალვა ზაქარაძე - 38 (10.08%)
10. გულთამზე კონცელიძე - 43 (11.41%)
21. გელა ცინცქილაძე - 0 (0%)
12 2. გუგული ბოლქვაძე - 11 (1.96%) ოქმი
5. მერაბ ბოლქვაძე - 432 (77.14%)
7. შალვა ზაქარაძე - 43 (7.68%)
10. გულთამზე კონცელიძე - 71 (12.68%)
21. გელა ცინცქილაძე - 3 (0.54%)
151 2. გუგული ბოლქვაძე - 33 (9.51%) ოქმი
5. მერაბ ბოლქვაძე - 238 (68.59%)
7. შალვა ზაქარაძე - 24 (6.92%)
10. გულთამზე კონცელიძე - 51 (14.7%)
21. გელა ცინცქილაძე - 1 (0.29%)
152 2. გუგული ბოლქვაძე - 12 (2.29%) ოქმი
5. მერაბ ბოლქვაძე - 355 (67.62%)
7. შალვა ზაქარაძე - 89 (16.95%)
10. გულთამზე კონცელიძე - 68 (12.95%)
21. გელა ცინცქილაძე - 1 (0.19%)
23 2. ჯაბა ბერიძე - 65 (14.32%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 221 (48.68%)
7. შამილ ბერიძე - 131 (28.85%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 32 (7.05%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 5 (1.1%)
24 2. ჯაბა ბერიძე - 38 (11.18%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 192 (56.47%)
7. შამილ ბერიძე - 54 (15.88%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 50 (14.71%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 6 (1.76%)
25 2. ჯაბა ბერიძე - 40 (9.07%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 263 (59.64%)
7. შამილ ბერიძე - 65 (14.74%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 52 (11.79%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 21 (4.76%)
26 2. ჯაბა ბერიძე - 63 (13.55%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 306 (65.81%)
7. შამილ ბერიძე - 47 (10.11%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 49 (10.54%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 0 (0%)
253 2. ჯაბა ბერიძე - 22 (7.77%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 188 (66.43%)
7. შამილ ბერიძე - 48 (16.96%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 23 (8.13%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 2 (0.71%)
254 2. ჯაბა ბერიძე - 24 (9.96%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 162 (67.22%)
7. შამილ ბერიძე - 22 (9.13%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 31 (12.86%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 2 (0.83%)
258 2. ჯაბა ბერიძე - 15 (5.91%) ოქმი
5. ომარ მხეიძე - 186 (73.23%)
7. შამილ ბერიძე - 39 (15.35%)
10. თეიმურაზ ახვლედიანი - 12 (4.72%)
21. მევლუდ ბოლქვაძე - 2 (0.79%)
342 2. მერაბ ბერიძე - 43 (6.13%) ოქმი
5. თამაზ ლორთქიფანიძე - 445 (63.48%)
7. მურმან ცისკარაძე - 89 (12.7%)
10. მამული გვიანიძე - 122 (17.4%)
21. დავით კახიძე - 2 (0.29%)
412 2. მერაბ ნაგერვაძე - 50 (16.95%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 148 (50.17%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 27 (9.15%)
10. ვახტანგ კახიძე - 68 (23.05%)
21. მუხრან ძნელაძე - 2 (0.68%)
413 2. მერაბ ნაგერვაძე - 80 (15.9%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 342 (67.99%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 30 (5.96%)
10. ვახტანგ კახიძე - 44 (8.75%)
21. მუხრან ძნელაძე - 7 (1.39%)
414 2. მერაბ ნაგერვაძე - 50 (11.14%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 283 (63.03%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 68 (15.14%)
10. ვახტანგ კახიძე - 48 (10.69%)
21. მუხრან ძნელაძე - 0 (0%)
415 2. მერაბ ნაგერვაძე - 43 (11.75%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 170 (46.45%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 60 (16.39%)
10. ვახტანგ კახიძე - 75 (20.49%)
21. მუხრან ძნელაძე - 18 (4.92%)
460 2. მერაბ ნაგერვაძე - 96 (25.81%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 156 (41.94%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 51 (13.71%)
10. ვახტანგ კახიძე - 65 (17.47%)
21. მუხრან ძნელაძე - 4 (1.08%)
465 2. მერაბ ნაგერვაძე - 44 (22.68%) ოქმი
5. ტარიელ შერვაშიძე - 93 (47.94%)
7. ალექსანდრე ჭაღალიძე - 21 (10.82%)
10. ვახტანგ კახიძე - 35 (18.04%)
21. მუხრან ძნელაძე - 1 (0.52%)
537 2. სალომე პატარიძე - 74 (14.42%) ოქმი
5. ცისანა ბარამიძე - 300 (58.48%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 55 (10.72%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 67 (13.06%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 17 (3.31%)
538 2. სალომე პატარიძე - 34 (6.37%) ოქმი
5. ცისანა ბარამიძე - 333 (62.36%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 66 (12.36%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 93 (17.42%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 8 (1.5%)
539 2. სალომე პატარიძე - 50 (7.95%) ოქმი
5. ცისანა ბარამიძე - 440 (69.95%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 57 (9.06%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 80 (12.72%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 2 (0.32%)
540 2. სალომე პატარიძე - 16 (3.11%) ოქმი
5. ცისანა ბარამიძე - 324 (63.04%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 42 (8.17%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 128 (24.9%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 4 (0.78%)
568 2. სალომე პატარიძე - 9 (4.52%) ოქმი
5. ცისანა ბარამიძე - 119 (59.8%)
7. მერაბ ფერცელიძე - 24 (12.06%)
10. ლევან ფუტკარაძე - 47 (23.62%)
21. ნუგზარ ბერიძე - 0 (0%)
632 2. აბელ ბექტაშვილი - 21 (4.66%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 8 (1.77%)
5. ედნარ კარანაძე - 224 (49.67%)
7. სულხან მსხალაძე - 123 (27.27%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 72 (15.96%)
21. ემზარ პეტრიძე - 3 (0.67%)
633 2. აბელ ბექტაშვილი - 73 (11.25%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 9 (1.39%)
5. ედნარ კარანაძე - 473 (72.88%)
7. სულხან მსხალაძე - 44 (6.78%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 50 (7.7%)
21. ემზარ პეტრიძე - 0 (0%)
634 2. აბელ ბექტაშვილი - 25 (9.4%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 4 (1.5%)
5. ედნარ კარანაძე - 158 (59.4%)
7. სულხან მსხალაძე - 33 (12.41%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 46 (17.29%)
21. ემზარ პეტრიძე - 0 (0%)
635 2. აბელ ბექტაშვილი - 16 (2.96%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 16 (2.96%)
5. ედნარ კარანაძე - 311 (57.49%)
7. სულხან მსხალაძე - 33 (6.1%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 162 (29.94%)
21. ემზარ პეტრიძე - 3 (0.55%)
636 2. აბელ ბექტაშვილი - 15 (4.6%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 3 (0.92%)
5. ედნარ კარანაძე - 171 (52.45%)
7. სულხან მსხალაძე - 4 (1.23%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 132 (40.49%)
21. ემზარ პეტრიძე - 1 (0.31%)
657 2. აბელ ბექტაშვილი - 8 (2.89%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 4 (1.44%)
5. ედნარ კარანაძე - 153 (55.23%)
7. სულხან მსხალაძე - 71 (25.63%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 34 (12.27%)
21. ემზარ პეტრიძე - 7 (2.53%)
664 2. აბელ ბექტაშვილი - 6 (1.44%) ოქმი
3. მზევინარ ძირკვაძე - 10 (2.4%)
5. ედნარ კარანაძე - 293 (70.43%)
7. სულხან მსხალაძე - 23 (5.53%)
10. ფრიდონ ფუტკარაძე - 84 (20.19%)
21. ემზარ პეტრიძე - 0 (0%)
724 2. ავთანდილ ბერიძე - 8 (2.32%) ოქმი
3. მურმან ბერიძე - 9 (2.61%)
5. ნოდარ ხალვაში - 257 (74.49%)
7. ნუგზარ კახიძე - 32 (9.28%)
10. რუსლან ბარამიძე - 38 (11.01%)
21. თამაზ ბერიძე - 1 (0.29%)
725 2. ავთანდილ ბერიძე - 17 (3.36%) ოქმი
3. მურმან ბერიძე - 8 (1.58%)
5. ნოდარ ხალვაში - 353 (69.76%)
7. ნუგზარ კახიძე - 50 (9.88%)
10. რუსლან ბარამიძე - 75 (14.82%)
21. თამაზ ბერიძე - 3 (0.59%)
726 2. ავთანდილ ბერიძე - 11 (3.24%) ოქმი
3. მურმან ბერიძე - 1 (0.29%)
5. ნოდარ ხალვაში - 232 (68.24%)
7. ნუგზარ კახიძე - 45 (13.24%)
10. რუსლან ბარამიძე - 48 (14.12%)
21. თამაზ ბერიძე - 3 (0.88%)
755 2. ავთანდილ ბერიძე - 7 (1.48%) ოქმი
3. მურმან ბერიძე - 8 (1.69%)
5. ნოდარ ხალვაში - 346 (73.15%)
7. ნუგზარ კახიძე - 60 (12.68%)
10. რუსლან ბარამიძე - 50 (10.57%)
21. თამაზ ბერიძე - 2 (0.42%)
843 2. ხასან კახაბერიძე - 19 (4.58%) ოქმი
3. იაკობ აბაშიძე - 11 (2.65%)
5. ნადიმ დიდმანიძე - 238 (57.35%)
7. მუხამედ ცინცაძე - 13 (3.13%)
10. სერგო ცინცაძე - 134 (32.29%)
844 2. ხასან კახაბერიძე - 3 (0.95%) ოქმი
3. იაკობ აბაშიძე - 6 (1.89%)
5. ნადიმ დიდმანიძე - 272 (85.8%)
7. მუხამედ ცინცაძე - 7 (2.21%)
10. სერგო ცინცაძე - 29 (9.15%)
945 2. მალხაზ სალვარიძე - 8 (2.92%) ოქმი
3. გოჩა შაშიკაძე - 5 (1.82%)
5. გენად შაშიკაძე - 211 (77.01%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 16 (5.84%)
10. მურად აბესლამიძე - 34 (12.41%)
946 2. მალხაზ სალვარიძე - 9 (4.86%) ოქმი
3. გოჩა შაშიკაძე - 2 (1.08%)
5. გენად შაშიკაძე - 96 (51.89%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 17 (9.19%)
10. მურად აბესლამიძე - 61 (32.97%)
947 2. მალხაზ სალვარიძე - 64 (36.36%) ოქმი
3. გოჩა შაშიკაძე - 5 (2.84%)
5. გენად შაშიკაძე - 80 (45.45%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 8 (4.55%)
10. მურად აბესლამიძე - 19 (10.8%)
948 2. მალხაზ სალვარიძე - 21 (9.46%) ოქმი
3. გოჩა შაშიკაძე - 5 (2.25%)
5. გენად შაშიკაძე - 162 (72.97%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 8 (3.6%)
10. მურად აბესლამიძე - 26 (11.71%)
949 2. მალხაზ სალვარიძე - 7 (3.89%) ოქმი
3. გოჩა შაშიკაძე - 3 (1.67%)
5. გენად შაშიკაძე - 152 (84.44%)
7. ლუთბიე მალაყმაძე - 5 (2.78%)
10. მურად აბესლამიძე - 13 (7.22%)
107 2. იამზე ცენტერაძე - 18 (3.88%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 13 (2.8%)
5. რუსუდან ფაღავა - 330 (71.12%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 34 (7.33%)
10. ირმა მჟავანაძე - 69 (14.87%)
21. რაულ ატრუშბა - 0 (0%)
108 2. იამზე ცენტერაძე - 12 (3.31%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 8 (2.2%)
5. რუსუდან ფაღავა - 220 (60.61%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 63 (17.36%)
10. ირმა მჟავანაძე - 58 (15.98%)
21. რაულ ატრუშბა - 2 (0.55%)
109 2. იამზე ცენტერაძე - 16 (4.28%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 7 (1.87%)
5. რუსუდან ფაღავა - 238 (63.64%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 63 (16.84%)
10. ირმა მჟავანაძე - 49 (13.1%)
21. რაულ ატრუშბა - 1 (0.27%)
1010 2. იამზე ცენტერაძე - 58 (14.8%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 23 (5.87%)
5. რუსუდან ფაღავა - 198 (50.51%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 33 (8.42%)
10. ირმა მჟავანაძე - 79 (20.15%)
21. რაულ ატრუშბა - 1 (0.26%)
1011 2. იამზე ცენტერაძე - 62 (13.19%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 4 (0.85%)
5. რუსუდან ფაღავა - 315 (67.02%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 46 (9.79%)
10. ირმა მჟავანაძე - 42 (8.94%)
21. რაულ ატრუშბა - 1 (0.21%)
1059 2. იამზე ცენტერაძე - 15 (3.07%) ოქმი
3. მერაბ ბოლქვაძე - 17 (3.48%)
5. რუსუდან ფაღავა - 334 (68.44%)
7. ბადრი ცინცქილაძე - 59 (12.09%)
10. ირმა მჟავანაძე - 62 (12.7%)
21. რაულ ატრუშბა - 1 (0.2%)
1141 2. გოჩა შიშმანიძე - 10 (2.14%) ოქმი
3. ირაკლი ნარაკიძე - 88 (18.8%)
5. ქენან კახიძე - 194 (41.45%)
7. ალი მემიშიში - 43 (9.19%)
10. აბდულ კახიძე - 133 (28.42%)
21. ვახტანგ დავითაძე - 0 (0%)
1216 2. იოსებ ბოლქვაძე - 27 (15%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 116 (64.44%)
7. გულნარა პამბა - 10 (5.56%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 25 (13.89%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 2 (1.11%)
1217 2. იოსებ ბოლქვაძე - 78 (19.35%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 260 (64.52%)
7. გულნარა პამბა - 37 (9.18%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 26 (6.45%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 2 (0.5%)
1218 2. იოსებ ბოლქვაძე - 34 (9.24%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 257 (69.84%)
7. გულნარა პამბა - 26 (7.07%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 39 (10.6%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 12 (3.26%)
1219 2. იოსებ ბოლქვაძე - 51 (13.14%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 224 (57.73%)
7. გულნარა პამბა - 48 (12.37%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 64 (16.49%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 1 (0.26%)
1220 2. იოსებ ბოლქვაძე - 18 (7.69%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 132 (56.41%)
7. გულნარა პამბა - 56 (23.93%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 28 (11.97%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 0 (0%)
1221 2. იოსებ ბოლქვაძე - 72 (17.43%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 219 (53.03%)
7. გულნარა პამბა - 32 (7.75%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 89 (21.55%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 1 (0.24%)
1266 2. იოსებ ბოლქვაძე - 19 (4.56%) ოქმი
5. ბადრი ვარშანიძე - 326 (78.18%)
7. გულნარა პამბა - 22 (5.28%)
10. ანზორ გვარიშვილი - 46 (11.03%)
21. ქაზიმ ვერძაძე - 4 (0.96%)
1327 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 27 (6.65%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 16 (3.94%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 221 (54.43%)
7. სულიკო მიქელაძე - 70 (17.24%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 72 (17.73%)
1328 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 20 (3.72%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 19 (3.53%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 396 (73.61%)
7. სულიკო მიქელაძე - 53 (9.85%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 50 (9.29%)
1329 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 17 (2.92%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 22 (3.78%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 402 (69.07%)
7. სულიკო მიქელაძე - 89 (15.29%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 52 (8.93%)
1330 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 24 (4.84%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 1 (0.2%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 330 (66.53%)
7. სულიკო მიქელაძე - 75 (15.12%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 66 (13.31%)
1331 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 81 (21.43%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 2 (0.53%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 155 (41.01%)
7. სულიკო მიქელაძე - 126 (33.33%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 14 (3.7%)
1356 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 21 (5.32%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 7 (1.77%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 268 (67.85%)
7. სულიკო მიქელაძე - 67 (16.96%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 32 (8.1%)
1363 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 8 (2.61%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 1 (0.33%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 196 (63.84%)
7. სულიკო მიქელაძე - 70 (22.8%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 32 (10.42%)
1367 2. ჯამბულ ხოროიშვილი - 6 (3.61%) ოქმი
3. ალეკო ბოლქვაძე - 4 (2.41%)
5. მალხაზ ფარტენაძე - 109 (65.66%)
7. სულიკო მიქელაძე - 23 (13.86%)
10. ვიქტორ აბუსელიძე - 24 (14.46%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას