მაჟორიტარული სისტემით

ხულო

<< უკან
##
1 2. მაყვალა თავართქილაძე - 76 (17.23%)
5. თემურ ბოლქვაძე - 243 (55.1%)
7. ჯუმბერ ბოლქვაძე - 72 (16.33%)
10. რობერტ ხოზრევანიძე - 46 (10.43%)
21. გურამ სურმანიძე - 4 (0.91%)
2 2. მიშა შავაძე - 0 (0%)
3. თემურ მგელაძე - 185 (49.73%)
5. ნუგზარ მგელაძე - 174 (46.77%)
7. ზურაბ მგელაძე - 8 (2.15%)
10. თამაზ დიმიტრაძე - 1 (0.27%)
21. თამაზ მარკოიძე - 4 (1.08%)
3 2. დავით თავართქილაძე - 102 (4.58%)
3. ბადრი სოლომონიძე - 82 (3.69%)
5. ასლან ტუნაძე - 1462 (65.71%)
7. თამაზ აბაშიძე - 264 (11.87%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 315 (14.16%)
4 2. ავთანდილ ხოზრევანიძე - 15 (1.94%)
3. ნადიმ შავაძე - 69 (8.9%)
5. ასლან ხოზრევანიძე - 442 (57.03%)
7. ბიჭიკო ბოლქვაძე - 115 (14.84%)
10. ზაურ ბოლქვაძე - 92 (11.87%)
21. ჯემალ შავაძე - 42 (5.42%)
5 2. ბაადურ ძირკვაძე - 267 (15.22%)
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 26 (1.48%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 1082 (61.69%)
7. ოთარ გელაძე - 284 (16.19%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 95 (5.42%)
6 2. ომარ აბულაძე - 60 (4.37%)
5. რუსლან აბულაძე - 683 (49.78%)
7. ნოდარ აბულაძე - 502 (36.59%)
10. ირაკლი რიჟვაძე - 127 (9.26%)
7 2. თეიმურაზ ნაკაშიძე - 14 (2.68%)
7. ნოდარ ბოლქვაძე - 30 (5.74%)
10. ნუგზარ დუმბაძე - 195 (37.28%)
21. ამირან ქამადაძე - 284 (54.3%)
8 2. რომან შანთაძე - 139 (14.05%)
3. ბადრი შავაძე - 153 (15.47%)
5. რუსუდან ძირკვაძე - 519 (52.48%)
7. ედნარ აბულაძე - 12 (1.21%)
10. გივი კოჩალიძე - 166 (16.78%)
21. ჯემალ ჯიმშერაძე - 0 (0%)
9 2. ელიზბარ ვაშაყმაძე - 13 (3.02%)
3. მარად პაქსაძე - 1 (0.23%)
5. ანზორ მუშარბაძე - 274 (63.57%)
7. შალვა ბოლქვაძე - 117 (27.15%)
10. ნოდარ ვაშაყმაძე - 26 (6.03%)
10 2. დარიკო ცეცხლაძე - 25 (1.77%)
5. ოთარ შაინიძე - 800 (56.78%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 113 (8.02%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 458 (32.51%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 13 (0.92%)
11 2. გოჩა სურმანიძე - 28 (5.25%)
3. ასლან სურმანიძე - 16 (3%)
5. თამაზ სურმანიძე - 434 (81.43%)
7. ბაგრატ სურმანიძე - 20 (3.75%)
10. რამინ მიქელაძე - 35 (6.57%)
21. მიხეილ სურმანიძე - 0 (0%)
12 2. თამაზ ცეცხლაძე - 37 (2.05%)
5. თენგიზ ირემაძე - 1489 (82.49%)
7. მერაბ ართმელაძე - 227 (12.58%)
10. ბადრი ჭელიძე - 52 (2.88%)
13 2. მერაბ ცეცხლაძე - 54 (11.02%)
5. მანანა გაბაიძე - 287 (58.57%)
7. ნოდარ გაბაიძე - 138 (28.16%)
10. რუსლან ცეცხლაძე - 11 (2.24%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
11 2. მაყვალა თავართქილაძე - 76 (17.23%) ოქმი
5. თემურ ბოლქვაძე - 243 (55.1%)
7. ჯუმბერ ბოლქვაძე - 72 (16.33%)
10. რობერტ ხოზრევანიძე - 46 (10.43%)
21. გურამ სურმანიძე - 4 (0.91%)
22 2. მიშა შავაძე - 0 (0%) ოქმი
3. თემურ მგელაძე - 185 (49.73%)
5. ნუგზარ მგელაძე - 174 (46.77%)
7. ზურაბ მგელაძე - 8 (2.15%)
10. თამაზ დიმიტრაძე - 1 (0.27%)
21. თამაზ მარკოიძე - 4 (1.08%)
33 2. დავით თავართქილაძე - 13 (7.93%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 7 (4.27%)
5. ასლან ტუნაძე - 61 (37.2%)
7. თამაზ აბაშიძე - 44 (26.83%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 39 (23.78%)
34 2. დავით თავართქილაძე - 19 (4.22%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 7 (1.56%)
5. ასლან ტუნაძე - 276 (61.33%)
7. თამაზ აბაშიძე - 87 (19.33%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 61 (13.56%)
35 2. დავით თავართქილაძე - 3 (1.09%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 24 (8.73%)
5. ასლან ტუნაძე - 184 (66.91%)
7. თამაზ აბაშიძე - 48 (17.45%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 16 (5.82%)
36 2. დავით თავართქილაძე - 15 (8.24%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 10 (5.49%)
5. ასლან ტუნაძე - 128 (70.33%)
7. თამაზ აბაშიძე - 7 (3.85%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 22 (12.09%)
37 2. დავით თავართქილაძე - 1 (0.37%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 2 (0.74%)
5. ასლან ტუნაძე - 185 (68.52%)
7. თამაზ აბაშიძე - 25 (9.26%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 57 (21.11%)
38 2. დავით თავართქილაძე - 6 (2.31%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 0 (0%)
5. ასლან ტუნაძე - 213 (81.92%)
7. თამაზ აბაშიძე - 4 (1.54%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 37 (14.23%)
39 2. დავით თავართქილაძე - 32 (9.7%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 26 (7.88%)
5. ასლან ტუნაძე - 184 (55.76%)
7. თამაზ აბაშიძე - 30 (9.09%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 58 (17.58%)
310 2. დავით თავართქილაძე - 12 (6.15%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 3 (1.54%)
5. ასლან ტუნაძე - 142 (72.82%)
7. თამაზ აბაშიძე - 17 (8.72%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 21 (10.77%)
347 2. დავით თავართქილაძე - 1 (1.01%) ოქმი
3. ბადრი სოლომონიძე - 3 (3.03%)
5. ასლან ტუნაძე - 89 (89.9%)
7. თამაზ აბაშიძე - 2 (2.02%)
10. გიორგი თავართქილაძე - 4 (4.04%)
411 2. ავთანდილ ხოზრევანიძე - 5 (1.91%) ოქმი
3. ნადიმ შავაძე - 9 (3.44%)
5. ასლან ხოზრევანიძე - 192 (73.28%)
7. ბიჭიკო ბოლქვაძე - 27 (10.31%)
10. ზაურ ბოლქვაძე - 16 (6.11%)
21. ჯემალ შავაძე - 13 (4.96%)
412 2. ავთანდილ ხოზრევანიძე - 10 (1.95%) ოქმი
3. ნადიმ შავაძე - 60 (11.7%)
5. ასლან ხოზრევანიძე - 250 (48.73%)
7. ბიჭიკო ბოლქვაძე - 88 (17.15%)
10. ზაურ ბოლქვაძე - 76 (14.81%)
21. ჯემალ შავაძე - 29 (5.65%)
513 2. ბაადურ ძირკვაძე - 91 (41.18%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 4 (1.81%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 117 (52.94%)
7. ოთარ გელაძე - 6 (2.71%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 3 (1.36%)
514 2. ბაადურ ძირკვაძე - 22 (7.14%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 0 (0%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 227 (73.7%)
7. ოთარ გელაძე - 50 (16.23%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 9 (2.92%)
515 2. ბაადურ ძირკვაძე - 19 (10.61%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 7 (3.91%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 94 (52.51%)
7. ოთარ გელაძე - 55 (30.73%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 4 (2.23%)
516 2. ბაადურ ძირკვაძე - 20 (9.01%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 5 (2.25%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 167 (75.23%)
7. ოთარ გელაძე - 26 (11.71%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 4 (1.8%)
517 2. ბაადურ ძირკვაძე - 7 (2.19%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 3 (0.94%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 230 (72.1%)
7. ოთარ გელაძე - 35 (10.97%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 44 (13.79%)
546 2. ბაადურ ძირკვაძე - 1 (0.7%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 1 (0.7%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 39 (27.46%)
7. ოთარ გელაძე - 96 (67.61%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 5 (3.52%)
552 2. ბაადურ ძირკვაძე - 42 (23.33%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 3 (1.67%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 124 (68.89%)
7. ოთარ გელაძე - 2 (1.11%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 9 (5%)
553 2. ბაადურ ძირკვაძე - 65 (35.52%) ოქმი
3. ედვარდ ბოლქვაძე - 3 (1.64%)
5. ნუგზარ იაკობაძე - 84 (45.9%)
7. ოთარ გელაძე - 14 (7.65%)
10. მერაბ ღორჯომელაძე - 17 (9.29%)
618 2. ომარ აბულაძე - 12 (1.84%) ოქმი
5. რუსლან აბულაძე - 316 (48.47%)
7. ნოდარ აბულაძე - 249 (38.19%)
10. ირაკლი რიჟვაძე - 75 (11.5%)
619 2. ომარ აბულაძე - 38 (9.29%) ოქმი
5. რუსლან აბულაძე - 145 (35.45%)
7. ნოდარ აბულაძე - 193 (47.19%)
10. ირაკლი რიჟვაძე - 33 (8.07%)
620 2. ომარ აბულაძე - 2 (1.37%) ოქმი
5. რუსლან აბულაძე - 102 (69.86%)
7. ნოდარ აბულაძე - 35 (23.97%)
10. ირაკლი რიჟვაძე - 7 (4.79%)
621 2. ომარ აბულაძე - 8 (4.85%) ოქმი
5. რუსლან აბულაძე - 120 (72.73%)
7. ნოდარ აბულაძე - 25 (15.15%)
10. ირაკლი რიჟვაძე - 12 (7.27%)
722 2. თეიმურაზ ნაკაშიძე - 3 (2.16%) ოქმი
7. ნოდარ ბოლქვაძე - 3 (2.16%)
10. ნუგზარ დუმბაძე - 119 (85.61%)
21. ამირან ქამადაძე - 14 (10.07%)
723 2. თეიმურაზ ნაკაშიძე - 6 (1.94%) ოქმი
7. ნოდარ ბოლქვაძე - 21 (6.77%)
10. ნუგზარ დუმბაძე - 28 (9.03%)
21. ამირან ქამადაძე - 255 (82.26%)
748 2. თეიმურაზ ნაკაშიძე - 5 (6.76%) ოქმი
7. ნოდარ ბოლქვაძე - 6 (8.11%)
10. ნუგზარ დუმბაძე - 48 (64.86%)
21. ამირან ქამადაძე - 15 (20.27%)
824 2. რომან შანთაძე - 3 (0.9%) ოქმი
3. ბადრი შავაძე - 3 (0.9%)
5. რუსუდან ძირკვაძე - 288 (85.97%)
7. ედნარ აბულაძე - 8 (2.39%)
10. გივი კოჩალიძე - 33 (9.85%)
21. ჯემალ ჯიმშერაძე - 0 (0%)
825 2. რომან შანთაძე - 51 (19.77%) ოქმი
3. ბადრი შავაძე - 5 (1.94%)
5. რუსუდან ძირკვაძე - 97 (37.6%)
7. ედნარ აბულაძე - 1 (0.39%)
10. გივი კოჩალიძე - 104 (40.31%)
21. ჯემალ ჯიმშერაძე - 0 (0%)
826 2. რომან შანთაძე - 5 (2.22%) ოქმი
3. ბადრი შავაძე - 138 (61.33%)
5. რუსუდან ძირკვაძე - 70 (31.11%)
7. ედნარ აბულაძე - 0 (0%)
10. გივი კოჩალიძე - 12 (5.33%)
21. ჯემალ ჯიმშერაძე - 0 (0%)
851 2. რომან შანთაძე - 80 (46.78%) ოქმი
3. ბადრი შავაძე - 7 (4.09%)
5. რუსუდან ძირკვაძე - 64 (37.43%)
7. ედნარ აბულაძე - 3 (1.75%)
10. გივი კოჩალიძე - 17 (9.94%)
21. ჯემალ ჯიმშერაძე - 0 (0%)
927 2. ელიზბარ ვაშაყმაძე - 4 (1.58%) ოქმი
3. მარად პაქსაძე - 0 (0%)
5. ანზორ მუშარბაძე - 158 (62.45%)
7. შალვა ბოლქვაძე - 70 (27.67%)
10. ნოდარ ვაშაყმაძე - 21 (8.3%)
928 2. ელიზბარ ვაშაყმაძე - 9 (5.06%) ოქმი
3. მარად პაქსაძე - 1 (0.56%)
5. ანზორ მუშარბაძე - 116 (65.17%)
7. შალვა ბოლქვაძე - 47 (26.4%)
10. ნოდარ ვაშაყმაძე - 5 (2.81%)
1029 2. დარიკო ცეცხლაძე - 6 (3.97%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 30 (19.87%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 8 (5.3%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 107 (70.86%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 0 (0%)
1030 2. დარიკო ცეცხლაძე - 5 (4.27%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 84 (71.79%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 0 (0%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 28 (23.93%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 0 (0%)
1031 2. დარიკო ცეცხლაძე - 3 (1.15%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 133 (50.96%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 11 (4.21%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 111 (42.53%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 3 (1.15%)
1032 2. დარიკო ცეცხლაძე - 3 (0.96%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 221 (70.38%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 14 (4.46%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 71 (22.61%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 5 (1.59%)
1033 2. დარიკო ცეცხლაძე - 2 (1.29%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 73 (47.1%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 71 (45.81%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 4 (2.58%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 5 (3.23%)
1045 2. დარიკო ცეცხლაძე - 2 (0.94%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 184 (86.79%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 1 (0.47%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 25 (11.79%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 0 (0%)
1054 2. დარიკო ცეცხლაძე - 4 (2.01%) ოქმი
5. ოთარ შაინიძე - 75 (37.69%)
7. ვახტანგ ბერიძე - 8 (4.02%)
10. იზოლდა სურმანიძე - 112 (56.28%)
21. რამინ ხოზრევანიძე - 0 (0%)
1134 2. გოჩა სურმანიძე - 18 (15.52%) ოქმი
3. ასლან სურმანიძე - 0 (0%)
5. თამაზ სურმანიძე - 95 (81.9%)
7. ბაგრატ სურმანიძე - 0 (0%)
10. რამინ მიქელაძე - 3 (2.59%)
21. მიხეილ სურმანიძე - 0 (0%)
1135 2. გოჩა სურმანიძე - 10 (6.37%) ოქმი
3. ასლან სურმანიძე - 0 (0%)
5. თამაზ სურმანიძე - 129 (82.17%)
7. ბაგრატ სურმანიძე - 4 (2.55%)
10. რამინ მიქელაძე - 14 (8.92%)
21. მიხეილ სურმანიძე - 0 (0%)
1136 2. გოჩა სურმანიძე - 0 (0%) ოქმი
3. ასლან სურმანიძე - 16 (6.15%)
5. თამაზ სურმანიძე - 210 (80.77%)
7. ბაგრატ სურმანიძე - 16 (6.15%)
10. რამინ მიქელაძე - 18 (6.92%)
21. მიხეილ სურმანიძე - 0 (0%)
1237 2. თამაზ ცეცხლაძე - 3 (1.19%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 225 (88.93%)
7. მერაბ ართმელაძე - 23 (9.09%)
10. ბადრი ჭელიძე - 2 (0.79%)
1238 2. თამაზ ცეცხლაძე - 1 (0.78%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 125 (96.9%)
7. მერაბ ართმელაძე - 2 (1.55%)
10. ბადრი ჭელიძე - 1 (0.78%)
1239 2. თამაზ ცეცხლაძე - 1 (0.36%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 246 (88.49%)
7. მერაბ ართმელაძე - 22 (7.91%)
10. ბადრი ჭელიძე - 9 (3.24%)
1240 2. თამაზ ცეცხლაძე - 2 (0.63%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 282 (88.13%)
7. მერაბ ართმელაძე - 18 (5.63%)
10. ბადრი ჭელიძე - 18 (5.63%)
1241 2. თამაზ ცეცხლაძე - 4 (1.1%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 270 (74.18%)
7. მერაბ ართმელაძე - 75 (20.6%)
10. ბადრი ჭელიძე - 15 (4.12%)
1249 2. თამაზ ცეცხლაძე - 16 (6.48%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 224 (90.69%)
7. მერაბ ართმელაძე - 4 (1.62%)
10. ბადრი ჭელიძე - 3 (1.21%)
1250 2. თამაზ ცეცხლაძე - 10 (4.67%) ოქმი
5. თენგიზ ირემაძე - 117 (54.67%)
7. მერაბ ართმელაძე - 83 (38.79%)
10. ბადრი ჭელიძე - 4 (1.87%)
1342 2. მერაბ ცეცხლაძე - 5 (1.68%) ოქმი
5. მანანა გაბაიძე - 175 (58.72%)
7. ნოდარ გაბაიძე - 111 (37.25%)
10. რუსლან ცეცხლაძე - 7 (2.35%)
1343 2. მერაბ ცეცხლაძე - 1 (1.03%) ოქმი
5. მანანა გაბაიძე - 74 (76.29%)
7. ნოდარ გაბაიძე - 18 (18.56%)
10. რუსლან ცეცხლაძე - 4 (4.12%)
1344 2. მერაბ ცეცხლაძე - 48 (50.53%) ოქმი
5. მანანა გაბაიძე - 38 (40%)
7. ნოდარ გაბაიძე - 9 (9.47%)
10. რუსლან ცეცხლაძე - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას