მაჟორიტარული სისტემით

ნაძალადევი

<< უკან
##
18 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 1747 (12.56%)
3. ლევან სისვაძე - 1669 (12%)
5. შოთა ქურდაძე - 8024 (57.69%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 959 (6.89%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 101 (0.73%)
10. დავით კობალაძე - 1207 (8.68%)
15. ევგენი ჟვანია - 40 (0.29%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 116 (0.83%)
25. კობა გიგიაშვილი - 46 (0.33%)
19 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 2483 (18.76%)
3. ლევან ბეროზაშვილი - 421 (3.18%)
5. გიორგი ნემსაძე - 7824 (59.12%)
7. გივი ყიფშიძე - 971 (7.34%)
8. თემურ გოგსაძე - 114 (0.86%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 1245 (9.41%)
15. ნინო ღავთაძე - 36 (0.27%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 46 (0.35%)
21. მაია კვანჭახაძე - 22 (0.17%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 71 (0.54%)
20 2. ირაკლი ანდღულაძე - 2779 (18%)
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 816 (5.28%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 9060 (58.67%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 943 (6.11%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 57 (0.37%)
10. მერი ტატიშვილი - 1562 (10.11%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 67 (0.43%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 54 (0.35%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 105 (0.68%)
21 2. ომარ ქვლივიძე - 1942 (10.95%)
3. ირაკლი კანდელაკი - 967 (5.45%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 11223 (63.28%)
7. გია ბერძენიძე - 1343 (7.57%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 182 (1.03%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 1823 (10.28%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 81 (0.46%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 76 (0.43%)
25. დავით ცერცვაძე - 99 (0.56%)

 

 
მაჟორიტარული ოლქი # უბანი #
181 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 18 (3.03%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 42 (7.07%)
5. შოთა ქურდაძე - 405 (68.18%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 16 (2.69%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.67%)
10. დავით კობალაძე - 85 (14.31%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 24 (4.04%)
25. კობა გიგიაშვილი - 0 (0%)
182 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 19 (3.71%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 24 (4.69%)
5. შოთა ქურდაძე - 387 (75.59%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 19 (3.71%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.78%)
10. დავით კობალაძე - 36 (7.03%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 22 (4.3%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.2%)
183 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 56 (8.07%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 41 (5.91%)
5. შოთა ქურდაძე - 469 (67.58%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 32 (4.61%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.58%)
10. დავით კობალაძე - 82 (11.82%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 8 (1.15%)
25. კობა გიგიაშვილი - 2 (0.29%)
184 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 90 (13.93%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 52 (8.05%)
5. შოთა ქურდაძე - 388 (60.06%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 38 (5.88%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 5 (0.77%)
10. დავით კობალაძე - 66 (10.22%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 6 (0.93%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.15%)
185 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 67 (11.17%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 34 (5.67%)
5. შოთა ქურდაძე - 385 (64.17%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 55 (9.17%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 3 (0.5%)
10. დავით კობალაძე - 50 (8.33%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 5 (0.83%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.17%)
186 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 36 (5.69%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 34 (5.37%)
5. შოთა ქურდაძე - 474 (74.88%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 35 (5.53%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.63%)
10. დავით კობალაძე - 49 (7.74%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 0 (0%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.16%)
187 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 30 (5.64%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 90 (16.92%)
5. შოთა ქურდაძე - 313 (58.83%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 22 (4.14%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 5 (0.94%)
10. დავით კობალაძე - 57 (10.71%)
15. ევგენი ჟვანია - 1 (0.19%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 13 (2.44%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.19%)
188 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 25 (4.13%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 86 (14.19%)
5. შოთა ქურდაძე - 397 (65.51%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 47 (7.76%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 2 (0.33%)
10. დავით კობალაძე - 46 (7.59%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 2 (0.33%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.17%)
189 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 49 (9.48%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 79 (15.28%)
5. შოთა ქურდაძე - 289 (55.9%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 34 (6.58%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 1 (0.19%)
10. დავით კობალაძე - 62 (11.99%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 3 (0.58%)
25. კობა გიგიაშვილი - 0 (0%)
1810 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 46 (8.03%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 100 (17.45%)
5. შოთა ქურდაძე - 327 (57.07%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 25 (4.36%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 0 (0%)
10. დავით კობალაძე - 59 (10.3%)
15. ევგენი ჟვანია - 3 (0.52%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 12 (2.09%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.17%)
1811 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 74 (10.16%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 198 (27.2%)
5. შოთა ქურდაძე - 344 (47.25%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 52 (7.14%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.55%)
10. დავით კობალაძე - 50 (6.87%)
15. ევგენი ჟვანია - 0 (0%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 2 (0.27%)
25. კობა გიგიაშვილი - 4 (0.55%)
1812 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 83 (13.63%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 129 (21.18%)
5. შოთა ქურდაძე - 280 (45.98%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 47 (7.72%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 9 (1.48%)
10. დავით კობალაძე - 51 (8.37%)
15. ევგენი ჟვანია - 4 (0.66%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 1 (0.16%)
25. კობა გიგიაშვილი - 5 (0.82%)
1813 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 69 (10.95%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 55 (8.73%)
5. შოთა ქურდაძე - 358 (56.83%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 84 (13.33%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 5 (0.79%)
10. დავით კობალაძე - 57 (9.05%)
15. ევგენი ჟვანია - 2 (0.32%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 0 (0%)
25. კობა გიგიაშვილი - 0 (0%)
1814 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 110 (15.83%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 56 (8.06%)
5. შოთა ქურდაძე - 407 (58.56%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 53 (7.63%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 3 (0.43%)
10. დავით კობალაძე - 59 (8.49%)
15. ევგენი ჟვანია - 3 (0.43%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 1 (0.14%)
25. კობა გიგიაშვილი - 3 (0.43%)
1815 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 73 (10.98%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 115 (17.29%)
5. შოთა ქურდაძე - 354 (53.23%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 58 (8.72%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 3 (0.45%)
10. დავით კობალაძე - 53 (7.97%)
15. ევგენი ჟვანია - 2 (0.3%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 3 (0.45%)
25. კობა გიგიაშვილი - 4 (0.6%)
1816 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 117 (18.28%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 66 (10.31%)
5. შოთა ქურდაძე - 355 (55.47%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 42 (6.56%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 5 (0.78%)
10. დავით კობალაძე - 51 (7.97%)
15. ევგენი ჟვანია - 2 (0.31%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 1 (0.16%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.16%)
1817 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 131 (21.62%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 58 (9.57%)
5. შოთა ქურდაძე - 308 (50.83%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 58 (9.57%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 6 (0.99%)
10. დავით კობალაძე - 33 (5.45%)
15. ევგენი ჟვანია - 5 (0.83%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 1 (0.17%)
25. კობა გიგიაშვილი - 6 (0.99%)
1818 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 147 (22.24%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 88 (13.31%)
5. შოთა ქურდაძე - 297 (44.93%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 49 (7.41%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 8 (1.21%)
10. დავით კობალაძე - 60 (9.08%)
15. ევგენი ჟვანია - 5 (0.76%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 2 (0.3%)
25. კობა გიგიაშვილი - 5 (0.76%)
1819 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 119 (17.55%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 131 (19.32%)
5. შოთა ქურდაძე - 309 (45.58%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 46 (6.78%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 7 (1.03%)
10. დავით კობალაძე - 55 (8.11%)
15. ევგენი ჟვანია - 6 (0.88%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 4 (0.59%)
25. კობა გიგიაშვილი - 1 (0.15%)
1820 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 152 (21.2%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 54 (7.53%)
5. შოთა ქურდაძე - 388 (54.11%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 51 (7.11%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 12 (1.67%)
10. დავით კობალაძე - 53 (7.39%)
15. ევგენი ჟვანია - 2 (0.28%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 1 (0.14%)
25. კობა გიგიაშვილი - 4 (0.56%)
1821 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 123 (16.85%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 67 (9.18%)
5. შოთა ქურდაძე - 437 (59.86%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 47 (6.44%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 4 (0.55%)
10. დავით კობალაძე - 46 (6.3%)
15. ევგენი ჟვანია - 1 (0.14%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 5 (0.68%)
25. კობა გიგიაშვილი - 0 (0%)
1822 2. ზაზა პეტრიაშვილი - 113 (17.57%) ოქმი
3. ლევან სისვაძე - 70 (10.89%)
5. შოთა ქურდაძე - 353 (54.9%)
7. გია ნაცვლიშვილი - 49 (7.62%)
8. შალვა კუპრაშვილი - 3 (0.47%)
10. დავით კობალაძე - 47 (7.31%)
15. ევგენი ჟვანია - 4 (0.62%)
21. რუსტამ ატაშოვი - 0 (0%)
25. კობა გიგიაშვილი - 4 (0.62%)
1923 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 88 (13.02%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 22 (3.25%)
5. გიორგი ნემსაძე - 415 (61.39%)
7. გივი ყიფშიძე - 70 (10.36%)
8. თემურ გოგსაძე - 5 (0.74%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 62 (9.17%)
15. ნინო ღავთაძე - 3 (0.44%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 4 (0.59%)
21. მაია კვანჭახაძე - 2 (0.3%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 5 (0.74%)
1924 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 134 (17.56%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 38 (4.98%)
5. გიორგი ნემსაძე - 458 (60.03%)
7. გივი ყიფშიძე - 65 (8.52%)
8. თემურ გოგსაძე - 5 (0.66%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 52 (6.82%)
15. ნინო ღავთაძე - 6 (0.79%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 0 (0%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.13%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 4 (0.52%)
1925 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 88 (13.04%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 20 (2.96%)
5. გიორგი ნემსაძე - 447 (66.22%)
7. გივი ყიფშიძე - 42 (6.22%)
8. თემურ გოგსაძე - 8 (1.19%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 67 (9.93%)
15. ნინო ღავთაძე - 0 (0%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 2 (0.3%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 1 (0.15%)
1926 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 138 (18.38%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 22 (2.93%)
5. გიორგი ნემსაძე - 458 (60.99%)
7. გივი ყიფშიძე - 39 (5.19%)
8. თემურ გოგსაძე - 10 (1.33%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 73 (9.72%)
15. ნინო ღავთაძე - 1 (0.13%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 5 (0.67%)
21. მაია კვანჭახაძე - 2 (0.27%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 3 (0.4%)
1927 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 114 (16.45%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 18 (2.6%)
5. გიორგი ნემსაძე - 427 (61.62%)
7. გივი ყიფშიძე - 73 (10.53%)
8. თემურ გოგსაძე - 3 (0.43%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 50 (7.22%)
15. ნინო ღავთაძე - 1 (0.14%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 3 (0.43%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.14%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 3 (0.43%)
1928 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 70 (11.69%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 25 (4.17%)
5. გიორგი ნემსაძე - 391 (65.28%)
7. გივი ყიფშიძე - 32 (5.34%)
8. თემურ გოგსაძე - 2 (0.33%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 73 (12.19%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.33%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 2 (0.33%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.17%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 1 (0.17%)
1929 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 129 (18.17%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 29 (4.08%)
5. გიორგი ნემსაძე - 417 (58.73%)
7. გივი ყიფშიძე - 64 (9.01%)
8. თემურ გოგსაძე - 8 (1.13%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 56 (7.89%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.28%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 1 (0.14%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 4 (0.56%)
1930 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 134 (19.03%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 9 (1.28%)
5. გიორგი ნემსაძე - 440 (62.5%)
7. გივი ყიფშიძე - 53 (7.53%)
8. თემურ გოგსაძე - 1 (0.14%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 62 (8.81%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.28%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 1 (0.14%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 2 (0.28%)
1931 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 115 (17.37%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 13 (1.96%)
5. გიორგი ნემსაძე - 426 (64.35%)
7. გივი ყიფშიძე - 36 (5.44%)
8. თემურ გოგსაძე - 4 (0.6%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 63 (9.52%)
15. ნინო ღავთაძე - 1 (0.15%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 1 (0.15%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 3 (0.45%)
1932 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 91 (13.96%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 13 (1.99%)
5. გიორგი ნემსაძე - 437 (67.02%)
7. გივი ყიფშიძე - 27 (4.14%)
8. თემურ გოგსაძე - 5 (0.77%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 72 (11.04%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.31%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 0 (0%)
21. მაია კვანჭახაძე - 3 (0.46%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 2 (0.31%)
1933 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 179 (26.25%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 21 (3.08%)
5. გიორგი ნემსაძე - 361 (52.93%)
7. გივი ყიფშიძე - 37 (5.43%)
8. თემურ გოგსაძე - 7 (1.03%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 72 (10.56%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.29%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 2 (0.29%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 1 (0.15%)
1934 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 115 (16.36%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 35 (4.98%)
5. გიორგი ნემსაძე - 409 (58.18%)
7. გივი ყიფშიძე - 64 (9.1%)
8. თემურ გოგსაძე - 9 (1.28%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 54 (7.68%)
15. ნინო ღავთაძე - 3 (0.43%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 7 (1%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.14%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 6 (0.85%)
1935 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 83 (12.75%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 30 (4.61%)
5. გიორგი ნემსაძე - 408 (62.67%)
7. გივი ყიფშიძე - 49 (7.53%)
8. თემურ გოგსაძე - 1 (0.15%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 67 (10.29%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.31%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 3 (0.46%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.15%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 7 (1.08%)
1936 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 208 (30.06%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 29 (4.19%)
5. გიორგი ნემსაძე - 332 (47.98%)
7. გივი ყიფშიძე - 43 (6.21%)
8. თემურ გოგსაძე - 5 (0.72%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 65 (9.39%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.29%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 3 (0.43%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.14%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 4 (0.58%)
1937 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 195 (26.97%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 13 (1.8%)
5. გიორგი ნემსაძე - 391 (54.08%)
7. გივი ყიფშიძე - 48 (6.64%)
8. თემურ გოგსაძე - 7 (0.97%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 54 (7.47%)
15. ნინო ღავთაძე - 1 (0.14%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 4 (0.55%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.14%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 9 (1.24%)
1938 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 150 (26.83%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 12 (2.15%)
5. გიორგი ნემსაძე - 288 (51.52%)
7. გივი ყიფშიძე - 52 (9.3%)
8. თემურ გოგსაძე - 4 (0.72%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 45 (8.05%)
15. ნინო ღავთაძე - 0 (0%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 3 (0.54%)
21. მაია კვანჭახაძე - 2 (0.36%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 3 (0.54%)
1939 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 102 (20.12%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 18 (3.55%)
5. გიორგი ნემსაძე - 256 (50.49%)
7. გივი ყიფშიძე - 44 (8.68%)
8. თემურ გოგსაძე - 6 (1.18%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 74 (14.6%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.39%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 0 (0%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.2%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 4 (0.79%)
1940 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 142 (24.48%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 18 (3.1%)
5. გიორგი ნემსაძე - 298 (51.38%)
7. გივი ყიფშიძე - 32 (5.52%)
8. თემურ გოგსაძე - 12 (2.07%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 67 (11.55%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.34%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 0 (0%)
21. მაია კვანჭახაძე - 4 (0.69%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 5 (0.86%)
1941 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 145 (20.71%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 19 (2.71%)
5. გიორგი ნემსაძე - 381 (54.43%)
7. გივი ყიფშიძე - 70 (10%)
8. თემურ გოგსაძე - 9 (1.29%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 69 (9.86%)
15. ნინო ღავთაძე - 2 (0.29%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 2 (0.29%)
21. მაია კვანჭახაძე - 1 (0.14%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 2 (0.29%)
1993 2. გიორგი ჯანგიშერაშვილი - 63 (11.43%) ოქმი
3. ლევან ბეროზაშვილი - 17 (3.09%)
5. გიორგი ნემსაძე - 384 (69.69%)
7. გივი ყიფშიძე - 31 (5.63%)
8. თემურ გოგსაძე - 3 (0.54%)
10. ამბროსი ჭეიშვილი - 48 (8.71%)
15. ნინო ღავთაძე - 0 (0%)
18. ნაზი დოთიაშვილი - 3 (0.54%)
21. მაია კვანჭახაძე - 0 (0%)
25. გაიოზ ჩარკვიანი - 2 (0.36%)
2042 2. ირაკლი ანდღულაძე - 48 (8.29%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 26 (4.49%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 374 (64.59%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 30 (5.18%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 1 (0.17%)
10. მერი ტატიშვილი - 96 (16.58%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 3 (0.52%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 0 (0%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 1 (0.17%)
2043 2. ირაკლი ანდღულაძე - 65 (11.3%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 55 (9.57%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 326 (56.7%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 58 (10.09%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 2 (0.35%)
10. მერი ტატიშვილი - 58 (10.09%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 5 (0.87%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 4 (0.7%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 2 (0.35%)
2044 2. ირაკლი ანდღულაძე - 81 (12.76%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 33 (5.2%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 386 (60.79%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 44 (6.93%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 2 (0.31%)
10. მერი ტატიშვილი - 81 (12.76%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 1 (0.16%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.47%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 4 (0.63%)
2045 2. ირაკლი ანდღულაძე - 144 (21.27%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 51 (7.53%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 354 (52.29%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 39 (5.76%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 7 (1.03%)
10. მერი ტატიშვილი - 80 (11.82%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 0 (0%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.3%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 0 (0%)
2046 2. ირაკლი ანდღულაძე - 105 (14.96%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 69 (9.83%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 418 (59.54%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 41 (5.84%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 4 (0.57%)
10. მერი ტატიშვილი - 58 (8.26%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 3 (0.43%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.28%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 2 (0.28%)
2047 2. ირაკლი ანდღულაძე - 105 (14.48%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 53 (7.31%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 420 (57.93%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 59 (8.14%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 6 (0.83%)
10. მერი ტატიშვილი - 68 (9.38%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 3 (0.41%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.41%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 8 (1.1%)
2048 2. ირაკლი ანდღულაძე - 139 (19.28%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 31 (4.3%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 391 (54.23%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 59 (8.18%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.42%)
10. მერი ტატიშვილი - 90 (12.48%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 3 (0.42%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.42%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 2 (0.28%)
2049 2. ირაკლი ანდღულაძე - 195 (31.15%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 11 (1.76%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 347 (55.43%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 33 (5.27%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 36 (5.75%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 2 (0.32%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 1 (0.16%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 1 (0.16%)
2050 2. ირაკლი ანდღულაძე - 148 (18.52%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 30 (3.75%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 507 (63.45%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 42 (5.26%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 5 (0.63%)
10. მერი ტატიშვილი - 56 (7.01%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 6 (0.75%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 1 (0.13%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 4 (0.5%)
2051 2. ირაკლი ანდღულაძე - 122 (18.48%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 27 (4.09%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 389 (58.94%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 39 (5.91%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 72 (10.91%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 6 (0.91%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 4 (0.61%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 1 (0.15%)
2052 2. ირაკლი ანდღულაძე - 117 (15.81%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 44 (5.95%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 461 (62.3%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 24 (3.24%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.41%)
10. მერი ტატიშვილი - 83 (11.22%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 4 (0.54%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 1 (0.14%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 3 (0.41%)
2053 2. ირაკლი ანდღულაძე - 160 (24.5%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 33 (5.05%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 328 (50.23%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 34 (5.21%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.46%)
10. მერი ტატიშვილი - 86 (13.17%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 4 (0.61%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.31%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 3 (0.46%)
2054 2. ირაკლი ანდღულაძე - 108 (18.52%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 22 (3.77%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 317 (54.37%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 40 (6.86%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.51%)
10. მერი ტატიშვილი - 83 (14.24%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 6 (1.03%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.51%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 1 (0.17%)
2055 2. ირაკლი ანდღულაძე - 96 (12.99%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 31 (4.19%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 491 (66.44%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 58 (7.85%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 1 (0.14%)
10. მერი ტატიშვილი - 53 (7.17%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 3 (0.41%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 4 (0.54%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 2 (0.27%)
2056 2. ირაკლი ანდღულაძე - 102 (13.69%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 32 (4.3%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 498 (66.85%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 42 (5.64%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 2 (0.27%)
10. მერი ტატიშვილი - 60 (8.05%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 6 (0.81%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.27%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 1 (0.13%)
2057 2. ირაკლი ანდღულაძე - 118 (17.43%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 28 (4.14%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 450 (66.47%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 25 (3.69%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 47 (6.94%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 4 (0.59%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.3%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 3 (0.44%)
2058 2. ირაკლი ანდღულაძე - 118 (16.5%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 41 (5.73%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 386 (53.99%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 75 (10.49%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 2 (0.28%)
10. მერი ტატიშვილი - 80 (11.19%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 2 (0.28%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.42%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 8 (1.12%)
2059 2. ირაკლი ანდღულაძე - 111 (17.9%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 32 (5.16%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 363 (58.55%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 46 (7.42%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.48%)
10. მერი ტატიშვილი - 55 (8.87%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 2 (0.32%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 3 (0.48%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 5 (0.81%)
2060 2. ირაკლი ანდღულაძე - 146 (22.22%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 52 (7.91%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 351 (53.42%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 32 (4.87%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.46%)
10. მერი ტატიშვილი - 66 (10.05%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 2 (0.3%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 0 (0%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 5 (0.76%)
2061 2. ირაკლი ანდღულაძე - 75 (13.18%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 35 (6.15%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 337 (59.23%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 48 (8.44%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 66 (11.6%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 1 (0.18%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.35%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 5 (0.88%)
2062 2. ირაკლი ანდღულაძე - 110 (16.27%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 35 (5.18%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 408 (60.36%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 32 (4.73%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 4 (0.59%)
10. მერი ტატიშვილი - 77 (11.39%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 1 (0.15%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 6 (0.89%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 3 (0.44%)
2063 2. ირაკლი ანდღულაძე - 83 (14.19%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 34 (5.81%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 344 (58.8%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 30 (5.13%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 53 (9.06%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 0 (0%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 0 (0%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 41 (7.01%)
2064 2. ირაკლი ანდღულაძე - 218 (36.89%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 8 (1.35%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 303 (51.27%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 12 (2.03%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 3 (0.51%)
10. მერი ტატიშვილი - 45 (7.61%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 0 (0%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 2 (0.34%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 0 (0%)
2094 2. ირაკლი ანდღულაძე - 65 (33.51%) ოქმი
3. ჯემალ ნათელაშვილი - 3 (1.55%)
5. მამუკა გუგეშაშვილი - 111 (57.22%)
7. ნანა გოგიბერიძე - 1 (0.52%)
8. მაყვალა როსტიაშვილი - 0 (0%)
10. მერი ტატიშვილი - 13 (6.7%)
15. ლალი ბარძიმაშვილი - 0 (0%)
21. ალექსანდრე ჩოხელი - 1 (0.52%)
25. თორნიკე ნიკოლეიშვილი - 0 (0%)
2165 2. ომარ ქვლივიძე - 72 (12%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 46 (7.67%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 323 (53.83%)
7. გია ბერძენიძე - 53 (8.83%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 8 (1.33%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 85 (14.17%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.33%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 5 (0.83%)
25. დავით ცერცვაძე - 6 (1%)
2166 2. ომარ ქვლივიძე - 64 (10.41%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 38 (6.18%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 374 (60.81%)
7. გია ბერძენიძე - 54 (8.78%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 10 (1.63%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 69 (11.22%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 0 (0%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.16%)
25. დავით ცერცვაძე - 5 (0.81%)
2167 2. ომარ ქვლივიძე - 71 (11.32%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 52 (8.29%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 380 (60.61%)
7. გია ბერძენიძე - 47 (7.5%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 11 (1.75%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 57 (9.09%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 0 (0%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 5 (0.8%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.64%)
2168 2. ომარ ქვლივიძე - 73 (12.87%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 30 (5.29%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 311 (54.85%)
7. გია ბერძენიძე - 44 (7.76%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 4 (0.71%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 97 (17.11%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 1 (0.18%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 3 (0.53%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.71%)
2169 2. ომარ ქვლივიძე - 90 (14.4%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 60 (9.6%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 352 (56.32%)
7. გია ბერძენიძე - 45 (7.2%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 11 (1.76%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 61 (9.76%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 1 (0.16%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.32%)
25. დავით ცერცვაძე - 3 (0.48%)
2170 2. ომარ ქვლივიძე - 104 (15.32%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 46 (6.77%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 386 (56.85%)
7. გია ბერძენიძე - 57 (8.39%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 6 (0.88%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 66 (9.72%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 7 (1.03%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.15%)
25. დავით ცერცვაძე - 6 (0.88%)
2171 2. ომარ ქვლივიძე - 107 (16.72%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 36 (5.63%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 362 (56.56%)
7. გია ბერძენიძე - 50 (7.81%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 6 (0.94%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 69 (10.78%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.31%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 4 (0.63%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.63%)
2172 2. ომარ ქვლივიძე - 99 (14.08%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 50 (7.11%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 399 (56.76%)
7. გია ბერძენიძე - 55 (7.82%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 7 (1%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 80 (11.38%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 5 (0.71%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 3 (0.43%)
25. დავით ცერცვაძე - 5 (0.71%)
2173 2. ომარ ქვლივიძე - 76 (13.4%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 40 (7.05%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 306 (53.97%)
7. გია ბერძენიძე - 65 (11.46%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 8 (1.41%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 65 (11.46%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.35%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.35%)
25. დავით ცერცვაძე - 3 (0.53%)
2174 2. ომარ ქვლივიძე - 78 (12.83%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 40 (6.58%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 330 (54.28%)
7. გია ბერძენიძე - 65 (10.69%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 5 (0.82%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 70 (11.51%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 16 (2.63%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 0 (0%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.66%)
2175 2. ომარ ქვლივიძე - 64 (10.36%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 34 (5.5%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 405 (65.53%)
7. გია ბერძენიძე - 44 (7.12%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 9 (1.46%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 50 (8.09%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 5 (0.81%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 3 (0.49%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.65%)
2176 2. ომარ ქვლივიძე - 83 (13.17%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 40 (6.35%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 366 (58.1%)
7. გია ბერძენიძე - 49 (7.78%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 7 (1.11%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 76 (12.06%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.32%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.32%)
25. დავით ცერცვაძე - 5 (0.79%)
2177 2. ომარ ქვლივიძე - 58 (8.37%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 40 (5.77%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 475 (68.54%)
7. გია ბერძენიძე - 43 (6.2%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 7 (1.01%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 60 (8.66%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 6 (0.87%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.29%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.29%)
2178 2. ომარ ქვლივიძე - 60 (9.48%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 23 (3.63%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 423 (66.82%)
7. გია ბერძენიძე - 43 (6.79%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 6 (0.95%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 65 (10.27%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 7 (1.11%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.32%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.63%)
2179 2. ომარ ქვლივიძე - 76 (11.52%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 42 (6.36%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 418 (63.33%)
7. გია ბერძენიძე - 43 (6.52%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 8 (1.21%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 65 (9.85%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 1 (0.15%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.15%)
25. დავით ცერცვაძე - 6 (0.91%)
2180 2. ომარ ქვლივიძე - 75 (13.71%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 18 (3.29%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 335 (61.24%)
7. გია ბერძენიძე - 49 (8.96%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 6 (1.1%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 56 (10.24%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.37%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.18%)
25. დავით ცერცვაძე - 5 (0.91%)
2181 2. ომარ ქვლივიძე - 45 (7.44%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 25 (4.13%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 404 (66.78%)
7. გია ბერძენიძე - 43 (7.11%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 9 (1.49%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 70 (11.57%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 3 (0.5%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 0 (0%)
25. დავით ცერცვაძე - 6 (0.99%)
2182 2. ომარ ქვლივიძე - 57 (8.55%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 35 (5.25%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 433 (64.92%)
7. გია ბერძენიძე - 37 (5.55%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 4 (0.6%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 91 (13.64%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 4 (0.6%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 4 (0.6%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.3%)
2183 2. ომარ ქვლივიძე - 59 (8.66%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 35 (5.14%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 464 (68.14%)
7. გია ბერძენიძე - 45 (6.61%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 15 (2.2%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 58 (8.52%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.29%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.29%)
25. დავით ცერცვაძე - 1 (0.15%)
2184 2. ომარ ქვლივიძე - 56 (8.52%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 25 (3.81%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 457 (69.56%)
7. გია ბერძენიძე - 38 (5.78%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 6 (0.91%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 50 (7.61%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.3%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 21 (3.2%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.3%)
2185 2. ომარ ქვლივიძე - 60 (9.05%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 34 (5.13%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 460 (69.38%)
7. გია ბერძენიძე - 45 (6.79%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 1 (0.15%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 61 (9.2%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 1 (0.15%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 0 (0%)
25. დავით ცერცვაძე - 1 (0.15%)
2186 2. ომარ ქვლივიძე - 77 (12.54%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 24 (3.91%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 349 (56.84%)
7. გია ბერძენიძე - 68 (11.07%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 8 (1.3%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 84 (13.68%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 0 (0%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 0 (0%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.65%)
2187 2. ომარ ქვლივიძე - 34 (5.08%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 26 (3.89%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 524 (78.33%)
7. გია ბერძენიძე - 37 (5.53%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 3 (0.45%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 42 (6.28%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.3%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.15%)
25. დავით ცერცვაძე - 0 (0%)
2188 2. ომარ ქვლივიძე - 56 (9.82%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 19 (3.33%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 389 (68.25%)
7. გია ბერძენიძე - 47 (8.25%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 3 (0.53%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 46 (8.07%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 3 (0.53%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 3 (0.53%)
25. დავით ცერცვაძე - 4 (0.7%)
2189 2. ომარ ქვლივიძე - 64 (9.29%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 15 (2.18%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 528 (76.63%)
7. გია ბერძენიძე - 39 (5.66%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 1 (0.15%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 37 (5.37%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.29%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.15%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.29%)
2190 2. ომარ ქვლივიძე - 75 (11%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 15 (2.2%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 470 (68.91%)
7. გია ბერძენიძე - 42 (6.16%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 3 (0.44%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 71 (10.41%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 0 (0%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 4 (0.59%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.29%)
2191 2. ომარ ქვლივიძე - 50 (8.4%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 32 (5.38%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 405 (68.07%)
7. გია ბერძენიძე - 35 (5.88%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 7 (1.18%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 61 (10.25%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 0 (0%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 2 (0.34%)
25. დავით ცერცვაძე - 3 (0.5%)
2192 2. ომარ ქვლივიძე - 59 (9.72%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 45 (7.41%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 379 (62.44%)
7. გია ბერძენიძე - 59 (9.72%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 3 (0.49%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 57 (9.39%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 2 (0.33%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 1 (0.16%)
25. დავით ცერცვაძე - 2 (0.33%)
2199 2. ომარ ქვლივიძე - 0 (0%) ოქმი
3. ირაკლი კანდელაკი - 2 (8%)
5. ვახტანგ ცაგარეიშვილი - 16 (64%)
7. გია ბერძენიძე - 2 (8%)
8. მალხაზ გამცემლიძე - 0 (0%)
10. ირინე გოგინაშვილი - 4 (16%)
15. ნინო მაზიაშვილი - 1 (4%)
21. კონსტანტინე ცქიტიშვილი - 0 (0%)
25. დავით ცერცვაძე - 0 (0%)
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას