თბილისის მერის

მონაცემები უბნების მიხედვით
(მონაცემები 742 უბნის მიხედვით) - მათ შორის გაუქმდა - 0 უბნის შედეგი

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
ოლქი 2 3 5 7 10 14 18 21 25 ოქმი
1. მთაწმინდა 6470
(20.89%)
1262
(4.08%)
19463
(62.85%)
1618
(5.22%)
1697
(5.48%)
37
(0.12%)
173
(0.56%)
89
(0.29%)
159
(0.51%)
2. ვაკე 15272
(30.68%)
2768
(5.56%)
23307
(46.83%)
3808
(7.65%)
3533
(7.1%)
66
(0.13%)
380
(0.76%)
142
(0.29%)
496
(1%)
3. საბურთალო 16190
(26.03%)
3537
(5.69%)
31589
(50.78%)
4657
(7.49%)
5220
(8.39%)
62
(0.1%)
457
(0.73%)
159
(0.26%)
333
(0.54%)
4. კრწანისი 2920
(15.44%)
805
(4.26%)
11625
(61.45%)
1240
(6.55%)
2027
(10.72%)
29
(0.15%)
181
(0.96%)
22
(0.12%)
68
(0.36%)
5. ისანი 6345
(14.19%)
2184
(4.88%)
25846
(57.8%)
4454
(9.96%)
5207
(11.64%)
75
(0.17%)
292
(0.65%)
64
(0.14%)
248
(0.55%)
6. სამგორი 7327
(12.36%)
2687
(4.53%)
34714
(58.54%)
5526
(9.32%)
8277
(13.96%)
103
(0.17%)
328
(0.55%)
87
(0.15%)
247
(0.42%)
7. ჩუღურეთი 5008
(18.64%)
1283
(4.77%)
15238
(56.71%)
2368
(8.81%)
2481
(9.23%)
42
(0.16%)
150
(0.56%)
93
(0.35%)
208
(0.77%)
8. დიდუბე 7739
(20.7%)
2035
(5.44%)
20337
(54.39%)
3155
(8.44%)
3573
(9.56%)
48
(0.13%)
237
(0.63%)
95
(0.25%)
169
(0.45%)
9. ნაძალადევი 10416
(16.9%)
3653
(5.93%)
34011
(55.17%)
5113
(8.29%)
7695
(12.48%)
75
(0.12%)
373
(0.61%)
124
(0.2%)
184
(0.3%)
10. გლდანი 8177
(13.87%)
3187
(5.41%)
32824
(55.67%)
5495
(9.32%)
8513
(14.44%)
97
(0.16%)
380
(0.64%)
89
(0.15%)
201
(0.34%)

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას