პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

დედოფლისწყარო
(მონაცემები 23 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 10 26 483 18 53 16 1 ოქმი
2 13 24 386 21 76 3 3 ოქმი
3 22 46 626 34 60 16 0 ოქმი
4 31 16 498 47 66 11 2 ოქმი
5 20 11 416 83 39 18 1 ოქმი
6 47 26 413 27 65 6 0 ოქმი
7 7 22 522 16 67 21 2 ოქმი
8 87 9 484 13 29 9 0 ოქმი
9 54 9 570 21 34 1 0 ოქმი
10 10 0 307 12 56 0 0 ოქმი
11 14 18 474 27 94 1 0 ოქმი
12 89 18 249 23 78 2 0 ოქმი
13 27 18 299 22 46 3 0 ოქმი
14 23 24 394 21 74 1 0 ოქმი
15 20 27 254 12 74 1 1 ოქმი
16 20 0 500 8 36 0 0 ოქმი
17 8 2 307 4 22 1 0 ოქმი
18 1 4 232 8 0 0 0 ოქმი
19 13 15 596 29 60 6 0 ოქმი
20 7 13 363 20 59 11 1 ოქმი
21 3 1 253 2 35 0 0 ოქმი
22 5 7 361 7 18 1 0 ოქმი
23 6 20 83 11 24 2 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას