პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ყვარელი
(მონაცემები 30 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 43 39 258 99 12 5 ოქმი
2 66 26 268 106 1 5 ოქმი
3 38 31 342 78 4 1 ოქმი
4 36 28 297 83 6 2 ოქმი
5 38 33 263 87 9 3 ოქმი
6 20 45 505 30 0 0 ოქმი
7 38 15 253 116 3 6 ოქმი
8 35 28 553 80 2 3 ოქმი
9 32 29 424 146 3 0 ოქმი
10 29 64 509 103 3 0 ოქმი
11 2 9 221 5 0 0 ოქმი
12 26 8 256 21 0 0 ოქმი
13 7 1 168 18 2 1 ოქმი
14 11 4 522 18 3 0 ოქმი
15 26 6 217 15 0 1 ოქმი
16 15 5 150 32 30 0 ოქმი
17 20 6 270 48 4 0 ოქმი
18 15 11 319 65 3 0 ოქმი
19 27 19 442 176 4 2 ოქმი
20 46 17 348 199 2 2 ოქმი
21 44 18 316 337 22 2 ოქმი
22 62 17 337 220 12 2 ოქმი
23 18 10 373 371 10 0 ოქმი
24 83 20 487 91 2 3 ოქმი
25 15 68 476 118 3 6 ოქმი
26 24 13 236 45 2 0 ოქმი
27 11 5 342 137 3 0 ოქმი
28 6 4 210 32 0 1 ოქმი
29 51 30 288 138 6 1 ოქმი
30 10 8 516 39 0 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას