პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ახმეტა
(მონაცემები 29 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 118 8 755 28 39 0 4 ოქმი
2 38 15 746 29 50 2 1 ოქმი
3 26 7 609 15 52 6 1 ოქმი
4 40 17 541 44 41 1 1 ოქმი
5 165 3 417 22 22 2 0 ოქმი
6 55 26 281 17 53 0 1 ოქმი
7 42 10 388 27 57 0 1 ოქმი
8 20 2 200 6 2 0 0 ოქმი
9 84 19 595 19 46 13 1 ოქმი
10 2 0 127 1 9 0 0 ოქმი
11 65 10 613 16 55 1 0 ოქმი
12 24 7 485 17 40 0 0 ოქმი
13 44 5 381 19 30 0 1 ოქმი
14 20 4 105 6 2 2 2 ოქმი
15 15 11 535 8 128 1 2 ოქმი
16 7 3 165 10 71 0 0 ოქმი
17 200 7 338 14 24 0 1 ოქმი
18 42 16 341 28 63 1 1 ოქმი
19 45 17 396 16 44 0 0 ოქმი
20 27 8 499 30 69 0 2 ოქმი
21 12 5 229 6 16 0 1 ოქმი
22 8 8 148 3 12 5 0 ოქმი
23 19 10 801 50 62 0 0 ოქმი
24 37 3 407 31 21 1 0 ოქმი
25 28 17 683 35 47 1 1 ოქმი
26 53 3 403 22 16 1 1 ოქმი
27 27 15 306 26 70 0 0 ოქმი
28 35 11 512 23 80 1 4 ოქმი
29 12 11 525 22 39 0 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას