პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

თიანეთი
(მონაცემები 20 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 0 550 34 42 0 0 ოქმი
2 0 625 40 13 0 0 ოქმი
3 7 177 84 4 0 0 ოქმი
4 7 114 28 11 0 0 ოქმი
5 2 174 8 5 0 0 ოქმი
6 0 136 4 3 0 0 ოქმი
7 1 69 9 0 0 0 ოქმი
8 0 421 0 27 4 0 ოქმი
9 12 406 9 27 0 0 ოქმი
10 6 90 14 11 1 1 ოქმი
11 18 435 42 36 1 0 ოქმი
12 3 542 6 7 1 0 ოქმი
13 4 164 48 4 0 0 ოქმი
14 3 201 18 10 0 0 ოქმი
15 8 183 52 12 1 1 ოქმი
16 0 348 38 6 0 0 ოქმი
17 11 487 17 23 2 0 ოქმი
18 4 143 14 11 0 0 ოქმი
19 3 455 112 0 0 0 ოქმი
20 11 391 31 19 5 2 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას