პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

წალკა
(მონაცემები 45 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 3 5 145 49 15 4 ოქმი
2 3 5 167 26 15 3 ოქმი
3 4 1 87 47 10 17 ოქმი
4 2 5 103 13 14 0 ოქმი
5 1 1 37 19 6 1 ოქმი
6 3 1 82 21 18 0 ოქმი
7 0 1 26 24 1 0 ოქმი
8 2 1 125 27 46 5 ოქმი
9 0 0 18 18 7 0 ოქმი
10 6 1 101 1 34 0 ოქმი
11 0 0 66 2 1 0 ოქმი
12 1 2 66 0 4 0 ოქმი
13 0 12 94 10 0 0 ოქმი
14 1 0 14 16 0 1 ოქმი
15 0 3 35 56 4 2 ოქმი
16 0 0 34 59 5 1 ოქმი
17 19 1 76 10 2 1 ოქმი
18 1 0 80 26 7 1 ოქმი
19 1 0 35 3 0 0 ოქმი
20 20 1 218 0 7 2 ოქმი
21 11 3 150 11 2 0 ოქმი
22 34 0 133 2 0 0 ოქმი
23 3 0 53 8 1 0 ოქმი
24 0 0 8 0 2 0 ოქმი
25 4 3 203 4 5 0 ოქმი
26 3 11 93 8 10 0 ოქმი
27 152 4 329 5 0 1 ოქმი
28 1 1 301 0 0 0 ოქმი
29 4 1 151 54 25 1 ოქმი
30 12 2 62 43 76 0 ოქმი
31 95 1 206 3 2 0 ოქმი
32 1 3 120 19 42 19 ოქმი
33 0 0 15 0 5 0 ოქმი
34 86 3 475 1 2 0 ოქმი
35 173 3 95 1 0 0 ოქმი
36 6 0 235 0 0 0 ოქმი
37 19 0 273 20 7 0 ოქმი
38 1 30 175 12 8 0 ოქმი
39 141 3 226 18 103 1 ოქმი
40 2 2 226 27 0 0 ოქმი
41 0 0 71 33 0 0 ოქმი
42 13 9 240 2 110 8 ოქმი
43 8 8 182 5 1 0 ოქმი
44 0 0 52 0 0 0 ოქმი
45 2 1 141 9 10 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას