პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ყაზბეგი
(მონაცემები 10 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 36 631 9 126 ოქმი
2 11 269 28 19 ოქმი
3 18 202 65 57 ოქმი
4 5 99 7 12 ოქმი
5 40 218 30 8 ოქმი
6 36 393 92 52 ოქმი
7 15 269 44 17 ოქმი
8 3 92 4 4 ოქმი
9 2 51 4 2 ოქმი
10 9 106 15 6 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას