პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ქარელი
(მონაცემები 39 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 51 15 376 36 50 2 ოქმი
2 66 20 410 51 42 0 ოქმი
3 36 4 314 55 52 2 ოქმი
4 50 54 488 60 62 3 ოქმი
5 15 21 517 33 60 2 ოქმი
6 36 30 400 21 143 1 ოქმი
7 12 16 392 31 93 4 ოქმი
8 11 13 817 12 47 1 ოქმი
9 12 1 231 17 56 9 ოქმი
10 27 14 601 43 57 0 ოქმი
11 0 0 104 3 25 7 ოქმი
12 38 10 893 3 30 1 ოქმი
13 37 18 424 33 159 1 ოქმი
14 163 17 697 46 82 0 ოქმი
15 194 5 134 21 16 2 ოქმი
16 64 5 561 18 38 0 ოქმი
17 20 2 170 2 6 0 ოქმი
18 28 7 462 10 154 0 ოქმი
19 123 23 320 47 64 0 ოქმი
20 103 11 735 72 80 1 ოქმი
21 53 11 410 15 141 0 ოქმი
22 29 11 243 25 26 0 ოქმი
23 35 4 88 60 47 29 ოქმი
24 1 1 46 6 6 7 ოქმი
25 29 7 365 124 54 23 ოქმი
26 92 12 230 27 63 0 ოქმი
27 44 237 928 33 27 0 ოქმი
28
(+ #55 მიმაგრ. უბანი)
5 419 723 0 12 4 ოქმი
29 64 194 811 0 22 0 ოქმი
30 14 43 441 20 63 0 ოქმი
31 105 17 936 36 110 8 ოქმი
34 61 15 404 40 34 0 ოქმი
35 11 0 512 0 0 0 ოქმი
36 47 27 499 50 127 4 ოქმი
37 25 3 160 37 20 2 ოქმი
38 3 60 450 16 54 0 ოქმი
39 9 3 96 5 5 0 ოქმი
40 5 0 168 5 2 1 ოქმი
41
(+ #54 მიმაგრ. უბანი)
3 0 99 0 3 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას