პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ბორჯომი
(მონაცემები 30 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
0
0
1 16 88 193 32 112 4 ოქმი
2 11 110 219 36 58 5 ოქმი
3 20 95 150 32 100 22 ოქმი
4 58 138 179 40 89 6 ოქმი
5 40 61 164 37 65 16 ოქმი
6 30 48 121 26 66 8 ოქმი
7 57 70 134 20 68 6 ოქმი
8 21 45 181 30 59 5 ოქმი
9 50 51 200 38 111 4 ოქმი
10 21 28 234 19 108 39 ოქმი
11 11 7 458 35 30 30 ოქმი
12 1 8 162 5 12 4 ოქმი
13 100 86 438 52 167 30 ოქმი
14 3 23 197 9 6 0 ოქმი
15 28 47 371 28 63 71 ოქმი
16 23 24 281 37 69 10 ოქმი
17 0 6 315 3 12 0 ოქმი
18 14 153 772 26 42 10 ოქმი
19 8 75 247 32 130 7 ოქმი
20 23 99 574 64 166 12 ოქმი
21 9 20 239 10 45 3 ოქმი
22 3 17 487 27 50 1 ოქმი
23 22 5 180 5 8 0 ოქმი
24 3 2 107 9 2 0 ოქმი
25 14 64 196 27 32 5 ოქმი
26 57 48 169 38 123 15 ოქმი
27 57 108 158 32 72 6 ოქმი
28 9 52 129 26 106 3 ოქმი
29 5 9 408 38 33 36 ოქმი
30 15 34 273 44 91 32 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას