პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ადიგენი
(მონაცემები 18 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 23 5 389 29 53 0 ოქმი
2 0 3 780 0 53 14 ოქმი
3 56 21 909 26 97 8 ოქმი
4 4 7 582 25 119 38 ოქმი
5 22 6 703 11 111 17 ოქმი
6 33 4 478 5 63 18 ოქმი
7 1 6 789 0 106 56 ოქმი
8 4 6 474 12 73 5 ოქმი
9 30 11 513 18 62 2 ოქმი
10 9 14 418 19 52 2 ოქმი
11 2 8 220 9 35 1 ოქმი
12 6 7 709 10 68 67 ოქმი
13 23 15 250 10 40 2 ოქმი
14 0 26 458 0 105 13 ოქმი
15 7 3 411 11 15 1 ოქმი
16 41 18 594 11 220 21 ოქმი
17 3 0 250 2 0 1 ოქმი
18 2 6 290 2 28 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას