პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ასპინძა
(მონაცემები 23 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 11 64 536 12 92 89 ოქმი
2 2 3 177 8 9 0 ოქმი
3 12 8 290 10 21 23 ოქმი
4 16 114 683 11 37 13 ოქმი
5 2 1 58 7 3 1 ოქმი
6 1 6 49 9 5 1 ოქმი
7 7 5 115 8 48 8 ოქმი
8 5 13 234 14 54 11 ოქმი
9 12 10 203 1 82 37 ოქმი
10 33 2 139 0 31 3 ოქმი
11 10 9 153 10 4 0 ოქმი
12 2 0 234 0 30 0 ოქმი
13 11 3 51 18 16 2 ოქმი
14 3 0 83 13 21 0 ოქმი
15 11 5 194 3 24 10 ოქმი
16 19 2 231 14 37 11 ოქმი
17 3 4 160 2 13 0 ოქმი
18 17 2 133 10 63 18 ოქმი
19 42 3 127 3 13 1 ოქმი
20 5 6 473 3 7 1 ოქმი
21 2 4 200 1 5 0 ოქმი
22 4 2 161 6 13 0 ოქმი
23 34 75 429 4 57 99 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას