პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ნინოწმინდა
(მონაცემები 36 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 117 916 38 120 0 ოქმი
2 129 1033 15 137 0 ოქმი
3 107 902 35 130 0 ოქმი
4 173 981 16 180 0 ოქმი
5 74 470 20 81 0 ოქმი
6 4 100 7 9 0 ოქმი
7 89 477 16 55 0 ოქმი
8 41 251 2 39 0 ოქმი
9 62 604 0 22 0 ოქმი
10 12 284 7 12 0 ოქმი
11 36 242 24 33 24 ოქმი
12 58 387 5 60 0 ოქმი
13 3 89 2 17 0 ოქმი
14 18 252 42 0 0 ოქმი
15 2 24 0 1 0 ოქმი
16 14 145 6 15 3 ოქმი
17 5 65 1 5 0 ოქმი
18 29 743 21 40 35 ოქმი
19 48 133 94 29 3 ოქმი
20 3 160 31 6 0 ოქმი
21 98 698 0 116 0 ოქმი
22 54 410 15 64 0 ოქმი
23 42 237 0 37 0 ოქმი
24 29 184 0 13 0 ოქმი
25 21 158 6 25 0 ოქმი
26 160 930 37 153 0 ოქმი
27 8 464 16 12 0 ოქმი
28 19 446 17 8 0 ოქმი
29 26 233 0 31 0 ოქმი
30 16 81 1 17 0 ოქმი
31 16 123 3 16 0 ოქმი
32 4 36 0 7 0 ოქმი
33 58 566 2 74 0 ოქმი
34 5 37 1 7 0 ოქმი
35 68 448 0 57 0 ოქმი
36 3 55 8 3 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას