პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ონი
(მონაცემები 23 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 57 25 298 31 132 ოქმი
2 50 19 370 27 169 ოქმი
3 4 3 49 3 6 ოქმი
4 7 27 129 22 39 ოქმი
5 7 10 62 2 30 ოქმი
6 12 1 35 5 2 ოქმი
7 1 2 21 0 0 ოქმი
8 9 6 91 2 8 ოქმი
9 9 8 120 5 22 ოქმი
10 22 13 80 3 36 ოქმი
11 15 21 152 9 47 ოქმი
12 1 3 45 2 11 ოქმი
13 8 3 30 5 19 ოქმი
14 3 4 60 0 5 ოქმი
15 47 12 93 6 61 ოქმი
16 18 8 397 9 36 ოქმი
17 34 10 202 10 25 ოქმი
18 1 1 33 2 4 ოქმი
19 7 2 59 2 5 ოქმი
20 11 7 41 2 11 ოქმი
21 0 4 91 4 7 ოქმი
22 6 8 62 3 3 ოქმი
23 5 3 78 5 13 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას