პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ამბროლაური
(მონაცემები 37 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 7 5 164 9 10 ოქმი
2 16 8 188 47 43 ოქმი
3 36 13 184 16 48 ოქმი
4 39 9 230 14 22 ოქმი
5 54 12 412 48 63 ოქმი
6 18 4 97 11 13 ოქმი
7 5 5 73 33 12 ოქმი
8 10 3 81 10 4 ოქმი
9 3 7 70 18 9 ოქმი
10 2 3 20 3 2 ოქმი
11 38 0 98 3 21 ოქმი
12 17 3 112 10 11 ოქმი
13 10 7 122 49 13 ოქმი
14 9 0 54 8 4 ოქმი
15 46 7 275 6 37 ოქმი
16 4 3 62 3 5 ოქმი
17 3 3 85 3 2 ოქმი
18 5 0 40 1 1 ოქმი
19 30 16 235 100 44 ოქმი
20 10 6 113 24 21 ოქმი
21 4 3 176 35 32 ოქმი
22 7 2 105 5 9 ოქმი
23 5 8 88 13 12 ოქმი
24 13 3 202 8 2 ოქმი
25 6 1 131 3 9 ოქმი
26 26 2 91 2 4 ოქმი
27 80 11 217 15 29 ოქმი
28 44 12 258 15 21 ოქმი
29 29 6 91 3 31 ოქმი
30 8 3 175 10 37 ოქმი
31 13 6 145 7 35 ოქმი
32 28 6 230 12 22 ოქმი
33 5 2 123 6 16 ოქმი
34 8 2 73 8 7 ოქმი
35 2 2 72 3 3 ოქმი
36 3 0 55 1 3 ოქმი
37 37 9 454 58 71 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას