პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ცაგერი
(მონაცემები 41 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 86 7 284 93 1 ოქმი
2 8 4 127 61 0 ოქმი
3 10 1 59 101 0 ოქმი
4 5 0 146 11 0 ოქმი
5 52 7 151 27 3 ოქმი
6 7 5 305 10 0 ოქმი
7 6 0 64 4 0 ოქმი
8 20 7 131 58 1 ოქმი
9 6 0 40 17 0 ოქმი
10 12 6 100 7 0 ოქმი
11 30 7 151 53 0 ოქმი
12 17 4 93 13 1 ოქმი
13 10 5 70 108 3 ოქმი
14 24 1 110 18 0 ოქმი
15 20 0 45 12 3 ოქმი
16 18 3 184 21 0 ოქმი
17 25 1 159 70 1 ოქმი
18 66 6 391 119 7 ოქმი
19 4 3 44 13 0 ოქმი
20 41 8 210 21 0 ოქმი
21 6 0 36 6 0 ოქმი
22 5 2 75 36 0 ოქმი
23 9 1 134 32 2 ოქმი
24 7 5 122 23 0 ოქმი
25 45 5 350 176 2 ოქმი
26 4 0 103 13 0 ოქმი
27 9 0 89 12 0 ოქმი
28 21 6 94 35 0 ოქმი
29 10 4 317 26 0 ოქმი
30 10 0 181 12 0 ოქმი
31 105 7 294 58 0 ოქმი
32 3 1 43 1 0 ოქმი
33 1 1 47 9 0 ოქმი
34 41 1 114 14 2 ოქმი
35 16 1 78 21 1 ოქმი
36 1 0 15 3 0 ოქმი
37 83 13 187 62 0 ოქმი
38 7 0 59 7 0 ოქმი
39 2 0 64 7 0 ოქმი
40 1 1 27 6 0 ოქმი
41 4 1 36 5 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას