პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ლენტეხი
(მონაცემები 20 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 153 45 525 ოქმი
2 20 11 73 ოქმი
3 37 4 145 ოქმი
4 22 3 130 ოქმი
5 26 4 125 ოქმი
6 10 18 66 ოქმი
7 18 4 185 ოქმი
8 4 0 64 ოქმი
9 21 4 193 ოქმი
10 8 0 98 ოქმი
11 9 6 157 ოქმი
12 40 9 294 ოქმი
13 21 11 305 ოქმი
14 3 47 109 ოქმი
15 6 0 92 ოქმი
16 0 2 56 ოქმი
17 38 7 89 ოქმი
18 50 12 106 ოქმი
19 1 2 104 ოქმი
20 15 6 157 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას