პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

მესტია
(მონაცემები 39 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 44 10 186 16 67 112 ოქმი
2 15 10 214 21 89 109 ოქმი
3 3 2 142 2 20 21 ოქმი
4 7 2 104 3 15 4 ოქმი
5 5 1 78 7 24 10 ოქმი
6 11 2 54 0 7 7 ოქმი
7 4 2 46 2 9 7 ოქმი
8 5 7 30 2 28 3 ოქმი
9 0 2 37 0 3 8 ოქმი
10 0 1 22 1 3 2 ოქმი
11 2 0 49 5 4 38 ოქმი
12 0 0 12 0 1 1 ოქმი
13
გაბათილებულია
0 0 0 0 0 0
14 12 10 44 0 2 1 ოქმი
15 72 57 160 8 12 8 ოქმი
16 2 1 49 0 1 0 ოქმი
17 12 0 41 0 11 5 ოქმი
18 1 0 33 3 5 0 ოქმი
19 2 0 37 0 5 1 ოქმი
20 46 2 148 10 80 24 ოქმი
21 13 0 43 2 19 5 ოქმი
22 21 1 74 7 18 6 ოქმი
23 17 0 31 1 7 3 ოქმი
24 7 1 40 4 6 0 ოქმი
25 14 1 40 6 2 4 ოქმი
26 29 0 56 8 53 5 ოქმი
27 3 0 10 0 3 0 ოქმი
28 2 2 81 0 25 1 ოქმი
29 19 0 51 0 5 0 ოქმი
30 0 0 8 0 3 0 ოქმი
31 2 0 31 0 6 1 ოქმი
32 1 1 93 3 6 23 ოქმი
33 2 3 37 7 12 21 ოქმი
34 2 2 106 2 8 9 ოქმი
35 0 0 55 0 1 2 ოქმი
36 6 3 105 4 118 1 ოქმი
37 53 5 88 13 55 0 ოქმი
38 21 1 165 13 90 1 ოქმი
39 18 1 46 1 9 0 ოქმი
40 6 2 98 2 17 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას