პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

თერჯოლა
(მონაცემები 33 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 16 18 438 22 37 ოქმი
2 16 38 554 19 54 ოქმი
3 21 65 591 24 40 ოქმი
4 6 28 499 22 46 ოქმი
5 18 12 514 33 57 ოქმი
6 49 63 467 60 75 ოქმი
7 0 9 238 16 93 ოქმი
8 5 13 267 9 31 ოქმი
9 29 28 224 12 54 ოქმი
10 22 32 290 9 40 ოქმი
11 14 9 832 7 15 ოქმი
12 21 17 314 29 66 ოქმი
13 22 21 212 32 68 ოქმი
14 15 22 780 6 22 ოქმი
15 11 52 310 24 103 ოქმი
16 35 26 251 6 50 ოქმი
17 31 89 419 19 98 ოქმი
18 19 16 663 77 37 ოქმი
19 122 18 489 27 49 ოქმი
20 51 30 482 29 39 ოქმი
21 7 11 502 119 42 ოქმი
22 43 28 493 16 58 ოქმი
23 32 23 590 47 50 ოქმი
24 41 34 612 35 60 ოქმი
25 184 22 427 24 89 ოქმი
26 15 37 434 22 52 ოქმი
27 52 27 376 12 38 ოქმი
28 14 44 259 13 12 ოქმი
29 48 13 241 21 71 ოქმი
30 3 8 251 14 137 ოქმი
31 6 4 283 48 36 ოქმი
32 73 15 316 28 29 ოქმი
33 15 1 114 4 25 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას