პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ბაღდათი
(მონაცემები 28 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 95 34 475 41 151 2 ოქმი
2 11 38 722 38 80 0 ოქმი
3 43 18 296 47 69 1 ოქმი
4 28 9 332 15 89 14 ოქმი
5 15 9 323 21 85 9 ოქმი
6 20 217 111 12 31 12 ოქმი
7 34 102 78 16 38 1 ოქმი
8 9 30 292 36 190 0 ოქმი
9 23 8 371 34 160 5 ოქმი
10
(+ #29 მიმაგრ. უბანი)
7 9 187 4 47 0 ოქმი
11 21 40 368 34 86 3 ოქმი
12 39 24 375 27 78 1 ოქმი
13 132 13 362 32 92 0 ოქმი
14 25 16 267 40 197 5 ოქმი
15 91 10 366 50 88 1 ოქმი
16 7 15 371 48 67 6 ოქმი
17 22 8 171 15 31 0 ოქმი
18 11 4 146 8 11 1 ოქმი
19 5 5 156 15 7 0 ოქმი
20 33 10 134 4 18 0 ოქმი
21 9 2 170 4 29 0 ოქმი
22 21 20 381 27 35 0 ოქმი
23 25 11 250 12 40 0 ოქმი
24 26 6 291 26 35 0 ოქმი
25 18 5 330 10 50 19 ოქმი
26 142 75 108 19 67 0 ოქმი
27 3 20 222 30 103 0 ოქმი
28 29 7 183 4 33 0 ოქმი
29

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას