პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ვანი
(მონაცემები 31 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 42 339 35 91 6 2 ოქმი
2 25 352 18 120 1 2 ოქმი
3 56 407 10 106 1 1 ოქმი
4 11 350 22 268 1 0 ოქმი
5 9 195 9 69 0 4 ოქმი
6 22 353 32 90 2 1 ოქმი
7 11 188 2 19 0 1 ოქმი
8 19 422 11 19 120 0 ოქმი
9 25 490 28 78 20 0 ოქმი
10 61 520 11 43 0 3 ოქმი
11 31 276 23 89 110 0 ოქმი
12 7 452 8 24 41 1 ოქმი
13 53 346 13 21 25 2 ოქმი
14 20 273 16 109 1 2 ოქმი
15 18 318 8 44 0 1 ოქმი
16 30 497 44 17 9 1 ოქმი
17 41 512 1 18 45 0 ოქმი
18 4 452 2 4 50 0 ოქმი
19 5 404 0 39 0 0 ოქმი
20 12 355 6 22 4 0 ოქმი
21 70 392 0 21 30 0 ოქმი
22 11 509 28 109 82 3 ოქმი
23 3 403 2 19 96 2 ოქმი
24 129 358 19 76 30 1 ოქმი
25 0 291 11 19 0 0 ოქმი
26 6 171 13 38 1 0 ოქმი
27 7 203 9 11 36 0 ოქმი
28 7 262 16 34 22 2 ოქმი
29 28 335 13 40 27 2 ოქმი
30 12 242 6 96 0 0 ოქმი
31 4 187 3 19 7 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას