პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ხონი
(მონაცემები 29 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 82 467 30 59 3 ოქმი
2 57 638 19 32 9 ოქმი
3 74 436 29 60 2 ოქმი
4 56 553 37 36 0 ოქმი
5 15 763 15 8 0 ოქმი
6 18 309 19 26 0 ოქმი
7 45 344 46 120 2 ოქმი
8 9 589 15 32 0 ოქმი
9
(+ #31 მიმაგრ. უბანი)
6 394 8 17 0 ოქმი
10
(+ #30 მიმაგრ. უბანი)
32 1059 20 53 4 ოქმი
11 12 152 2 10 0 ოქმი
12 62 418 58 49 0 ოქმი
13 16 186 10 18 0 ოქმი
14 21 641 47 68 0 ოქმი
15 6 92 9 15 0 ოქმი
16 2 581 7 4 0 ოქმი
17 11 683 10 37 0 ოქმი
18 1 677 2 25 1 ოქმი
19 5 149 6 9 0 ოქმი
20 9 569 20 81 0 ოქმი
21 5 259 5 18 0 ოქმი
22 4 331 11 4 0 ოქმი
23 1 86 0 3 0 ოქმი
24 16 405 6 20 0 ოქმი
25 4 52 3 4 0 ოქმი
26 99 485 40 38 2 ოქმი
27 102 490 31 33 2 ოქმი
28 33 358 22 45 0 ოქმი
29 28 209 24 19 0 ოქმი
30
31

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას