პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ტყიბული
(მონაცემები 37 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 17 1 150 17 10 0 ოქმი
2 19 10 642 13 22 0 ოქმი
3 22 10 360 37 59 0 ოქმი
4 13 3 504 14 27 0 ოქმი
5 88 31 536 32 38 0 ოქმი
6 17 6 430 40 30 0 ოქმი
7 52 14 305 24 47 0 ოქმი
8 45 17 492 15 41 0 ოქმი
9 26 6 170 9 63 0 ოქმი
10 2 2 132 4 16 2 ოქმი
11 22 9 168 11 29 0 ოქმი
12 21 4 256 20 17 0 ოქმი
13 53 19 304 28 38 0 ოქმი
14 16 3 186 28 18 0 ოქმი
15 13 4 169 7 25 2 ოქმი
16 26 6 313 10 15 0 ოქმი
17 8 4 189 7 10 0 ოქმი
18 31 42 433 27 175 2 ოქმი
19 1 1 58 2 14 0 ოქმი
20 13 3 498 20 18 0 ოქმი
21 42 13 354 21 82 8 ოქმი
22 35 4 225 5 38 1 ოქმი
23 36 9 199 14 43 0 ოქმი
24 10 1 157 4 20 4 ოქმი
25 5 32 247 13 34 15 ოქმი
26 3 7 193 5 6 0 ოქმი
27 7 10 267 7 19 0 ოქმი
28 6 3 50 1 5 0 ოქმი
29 5 4 457 52 16 2 ოქმი
30 5 3 75 10 5 0 ოქმი
31 25 12 368 12 41 0 ოქმი
32 26 2 320 19 34 0 ოქმი
33 72 14 345 39 30 1 ოქმი
34 13 2 195 10 15 1 ოქმი
35 20 2 530 20 6 0 ოქმი
36 18 5 231 9 28 1 ოქმი
37 42 28 117 7 38 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას