პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ჩოხატაური
(მონაცემები 38 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 65 6 351 38 49 0 ოქმი
2 32 3 134 26 41 0 ოქმი
3 4 3 196 7 96 0 ოქმი
4 28 5 255 30 34 0 ოქმი
5 14 3 141 19 53 0 ოქმი
6 10 5 345 38 43 0 ოქმი
7 81 4 202 46 19 1 ოქმი
8 43 10 345 65 84 0 ოქმი
9 123 2 232 33 42 1 ოქმი
10 14 0 76 7 1 1 ოქმი
11 15 2 240 10 29 0 ოქმი
12 35 2 152 10 36 1 ოქმი
13 5 3 112 22 20 0 ოქმი
14 3 1 114 7 31 0 ოქმი
15 10 1 197 9 19 0 ოქმი
16 14 0 169 13 18 0 ოქმი
17 9 5 570 46 30 0 ოქმი
18 19 7 347 17 36 0 ოქმი
19 27 3 180 10 34 0 ოქმი
20 36 3 183 16 41 0 ოქმი
21 5 3 153 7 20 2 ოქმი
22 5 3 198 10 13 0 ოქმი
23 1 1 157 6 12 0 ოქმი
24 15 4 193 9 45 0 ოქმი
25 12 10 227 1 31 0 ოქმი
26 31 3 371 26 63 5 ოქმი
27 17 1 238 16 45 0 ოქმი
28 40 4 203 21 42 0 ოქმი
29 6 3 106 17 32 0 ოქმი
30 17 6 171 35 72 5 ოქმი
31 127 4 249 30 66 0 ოქმი
32 28 0 88 2 16 2 ოქმი
33 26 6 492 50 58 0 ოქმი
34 2 4 203 9 94 0 ოქმი
35 17 4 359 13 26 0 ოქმი
36 12 8 149 18 41 0 ოქმი
37 4 2 111 3 15 1 ოქმი
38 66 4 255 80 72 1 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას