პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

აბაშა
(მონაცემები 23 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 20 62 584 33 73 4 1 ოქმი
2 52 40 384 23 74 0 11 ოქმი
3 35 28 529 28 50 3 10 ოქმი
4 8 23 309 17 45 0 0 ოქმი
5 55 27 423 29 127 1 1 ოქმი
6 5 58 429 0 13 0 0 ოქმი
7 43 33 209 34 38 2 1 ოქმი
8 18 97 324 27 65 1 1 ოქმი
9 54 23 467 20 36 2 11 ოქმი
10 39 24 241 35 48 3 0 ოქმი
11 71 239 418 41 87 1 3 ოქმი
12 34 53 579 24 70 0 0 ოქმი
13 19 29 379 61 64 0 0 ოქმი
14 129 16 350 17 30 1 0 ოქმი
15 34 18 279 35 37 5 0 ოქმი
16 13 232 234 19 253 3 0 ოქმი
17 14 52 316 49 78 4 1 ოქმი
18 38 15 252 31 54 1 1 ოქმი
19 9 25 213 56 33 2 2 ოქმი
20 23 35 554 18 51 0 4 ოქმი
21 34 18 309 26 60 5 1 ოქმი
22 68 11 160 21 56 3 0 ოქმი
23 40 27 190 25 59 8 0 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას