პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

წალენჯიხა
(მონაცემები 28 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 87 23 278 54 50 20 2 ოქმი
2 50 19 260 25 21 59 2 ოქმი
3 65 16 293 35 38 6 4 ოქმი
4 7 10 212 12 25 3 1 ოქმი
5 22 11 498 24 43 0 3 ოქმი
6 21 13 295 14 24 4 5 ოქმი
7 26 3 213 10 26 2 6 ოქმი
8 14 19 342 10 15 2 2 ოქმი
9 8 14 374 38 29 2 1 ოქმი
10 94 12 390 29 67 0 1 ოქმი
11 115 6 296 15 34 0 5 ოქმი
12 28 7 307 15 19 4 1 ოქმი
13 16 26 337 13 74 13 1 ოქმი
14 87 14 267 14 20 3 2 ოქმი
15 53 132 414 33 43 20 2 ოქმი
16 71 79 482 35 84 5 2 ოქმი
17 29 24 263 19 18 9 2 ოქმი
18 40 12 251 18 59 4 2 ოქმი
19 12 4 192 6 45 0 0 ოქმი
20 82 12 218 19 14 14 0 ოქმი
21 119 13 403 8 37 3 4 ოქმი
22 7 1 104 1 12 0 0 ოქმი
23 123 27 277 57 139 34 1 ოქმი
24 80 32 297 22 91 6 4 ოქმი
25 37 35 341 31 36 6 0 ოქმი
26 43 9 282 11 7 4 0 ოქმი
27 135 15 312 14 35 13 1 ოქმი
28 80 40 349 33 24 3 2 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას