პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ჩხოროწყუ
(მონაცემები 27 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 70 34 314 54 43 20 ოქმი
2 86 25 278 57 59 6 ოქმი
3 50 13 189 30 9 42 ოქმი
4 22 4 420 19 170 6 ოქმი
5 75 3 232 13 41 1 ოქმი
6 22 14 381 61 20 3 ოქმი
7 49 10 277 14 18 1 ოქმი
8 17 8 442 20 62 0 ოქმი
9 23 13 287 28 49 2 ოქმი
10 106 22 292 72 44 71 ოქმი
11 50 10 305 87 62 37 ოქმი
12 29 9 183 11 21 18 ოქმი
13 7 1 141 26 9 8 ოქმი
14 34 72 287 77 191 16 ოქმი
15 109 19 524 52 34 0 ოქმი
16 24 4 251 38 20 0 ოქმი
17 18 8 156 16 39 7 ოქმი
18 24 12 258 8 35 16 ოქმი
19 34 3 186 14 52 7 ოქმი
20 15 6 168 12 47 13 ოქმი
21 60 50 482 78 52 19 ოქმი
22 66 5 251 46 28 2 ოქმი
23 25 8 181 71 64 0 ოქმი
24 113 10 487 34 24 4 ოქმი
25 42 16 282 82 30 0 ოქმი
26 27 9 176 14 10 1 ოქმი
27 99 25 267 82 27 5 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას