პროპორციული სისტემით

წინასწარი მონაცემები უბნების მიხედვით

ქედა
(მონაცემები 31 უბნის მიხედვით)

ოლქზე დაჭერით მიიღებთ ინფორმაციას უბნებში არსებული მონაცემების შესახებ
უბნის N 2 3 5 6 7 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 25 ოქმი
1 23 9 459 6 193 57 ოქმი
2 26 24 270 4 156 21 ოქმი
3 10 8 177 11 18 6 ოქმი
4 9 8 178 24 83 5 ოქმი
5 3 3 144 15 9 6 ოქმი
6 3 1 118 57 42 0 ოქმი
7 1 2 156 20 17 1 ოქმი
8 5 4 161 8 16 0 ოქმი
9 4 3 153 15 16 2 ოქმი
10 10 9 220 25 29 0 ოქმი
11 52 1 133 60 7 0 ოქმი
12 23 5 182 22 31 3 ოქმი
13 43 9 194 45 21 8 ოქმი
14 3 5 346 20 39 7 ოქმი
15 1 50 181 0 63 0 ოქმი
16 21 23 214 30 171 0 ოქმი
17 16 39 186 34 61 7 ოქმი
18 24 9 524 19 36 2 ოქმი
19 3 1 120 1 11 2 ოქმი
20 52 7 239 24 24 2 ოქმი
21 24 7 133 31 11 7 ოქმი
22 11 7 208 31 82 2 ოქმი
23 5 22 199 7 40 2 ოქმი
24 3 3 119 5 29 3 ოქმი
25 10 4 261 26 69 1 ოქმი
26 5 7 241 48 13 1 ოქმი
27 0 8 188 111 15 1 ოქმი
28 10 5 240 15 26 0 ოქმი
29 18 10 441 6 102 7 ოქმი
30 6 3 169 2 8 0 ოქმი
31 1 3 219 33 18 4 ოქმი

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას