შუალედური
<< უკან
#7 ჩუღურეთი (43 უბნის შედეგი)
 
   
5. ანდრო ალავიძე 66.35% (16519)
10. კახა ბასილია 16.93% (4216)
21. ლანა გალდავა 2.04% (509)
24. ლევან როინიშვილი 4.78% (1190)
25. გიორგი გაჩეჩილაძე 9.89% (2462)
 
#12 გურჯაანი (51 უბნის შედეგი)
 
   
5. გიორგი ჩივიაშვილი 81% (18152)
16. ლევან კობერიძე 2.86% (640)
21. ლევან ჩოლოყაშვილი 4.36% (978)
24. ზაზა ნაცვლიშვილი 11.78% (2639)
 
#60 ოზურგეთი (62 უბნის შედეგი)
 
   
5. გოჩა შანიძე 76.31% (24357)
21. მაია ორჯონიკიძე 4.53% (1447)
24. ილია კალანდაძე 19.16% (6114)
 
 

უბნების მიხედვით

 
[7.1] 5. ანდრო ალავიძე - 318 - ოქმი
[7.1] 10. კახა ბასილია - 194 - ოქმი
[7.1] 21. ლანა გალდავა - 13 - ოქმი
[7.1] 24. ლევან როინიშვილი - 55 - ოქმი
[7.1] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 111 - ოქმი
[7.2] 5. ანდრო ალავიძე - 393 - ოქმი
[7.2] 10. კახა ბასილია - 95 - ოქმი
[7.2] 21. ლანა გალდავა - 10 - ოქმი
[7.2] 24. ლევან როინიშვილი - 24 - ოქმი
[7.2] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 79 - ოქმი
[7.3] 5. ანდრო ალავიძე - 256 - ოქმი
[7.3] 10. კახა ბასილია - 122 - ოქმი
[7.3] 21. ლანა გალდავა - 14 - ოქმი
[7.3] 24. ლევან როინიშვილი - 46 - ოქმი
[7.3] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 81 - ოქმი
[7.4] 5. ანდრო ალავიძე - 541 - ოქმი
[7.4] 10. კახა ბასილია - 65 - ოქმი
[7.4] 21. ლანა გალდავა - 7 - ოქმი
[7.4] 24. ლევან როინიშვილი - 30 - ოქმი
[7.4] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 35 - ოქმი
[7.5] 5. ანდრო ალავიძე - 404 - ოქმი
[7.5] 10. კახა ბასილია - 81 - ოქმი
[7.5] 21. ლანა გალდავა - 4 - ოქმი
[7.5] 24. ლევან როინიშვილი - 10 - ოქმი
[7.5] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 38 - ოქმი
[7.6] 5. ანდრო ალავიძე - 390 - ოქმი
[7.6] 10. კახა ბასილია - 89 - ოქმი
[7.6] 21. ლანა გალდავა - 6 - ოქმი
[7.6] 24. ლევან როინიშვილი - 36 - ოქმი
[7.6] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 39 - ოქმი
[7.7] 5. ანდრო ალავიძე - 494 - ოქმი
[7.7] 10. კახა ბასილია - 110 - ოქმი
[7.7] 21. ლანა გალდავა - 10 - ოქმი
[7.7] 24. ლევან როინიშვილი - 80 - ოქმი
[7.7] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 53 - ოქმი
[7.8] 5. ანდრო ალავიძე - 364 - ოქმი
[7.8] 10. კახა ბასილია - 89 - ოქმი
[7.8] 21. ლანა გალდავა - 6 - ოქმი
[7.8] 24. ლევან როინიშვილი - 36 - ოქმი
[7.8] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 50 - ოქმი
[7.9] 5. ანდრო ალავიძე - 371 - ოქმი
[7.9] 10. კახა ბასილია - 108 - ოქმი
[7.9] 21. ლანა გალდავა - 24 - ოქმი
[7.9] 24. ლევან როინიშვილი - 26 - ოქმი
[7.9] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 84 - ოქმი
[7.10] 5. ანდრო ალავიძე - 403 - ოქმი
[7.10] 10. კახა ბასილია - 85 - ოქმი
[7.10] 21. ლანა გალდავა - 8 - ოქმი
[7.10] 24. ლევან როინიშვილი - 24 - ოქმი
[7.10] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 62 - ოქმი
[7.11] 5. ანდრო ალავიძე - 372 - ოქმი
[7.11] 10. კახა ბასილია - 92 - ოქმი
[7.11] 21. ლანა გალდავა - 28 - ოქმი
[7.11] 24. ლევან როინიშვილი - 49 - ოქმი
[7.11] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 63 - ოქმი
[7.12] 5. ანდრო ალავიძე - 359 - ოქმი
[7.12] 10. კახა ბასილია - 108 - ოქმი
[7.12] 21. ლანა გალდავა - 13 - ოქმი
[7.12] 24. ლევან როინიშვილი - 38 - ოქმი
[7.12] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 79 - ოქმი
[7.13] 5. ანდრო ალავიძე - 316 - ოქმი
[7.13] 10. კახა ბასილია - 81 - ოქმი
[7.13] 21. ლანა გალდავა - 8 - ოქმი
[7.13] 24. ლევან როინიშვილი - 29 - ოქმი
[7.13] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 69 - ოქმი
[7.14] 5. ანდრო ალავიძე - 654 - ოქმი
[7.14] 10. კახა ბასილია - 124 - ოქმი
[7.14] 21. ლანა გალდავა - 7 - ოქმი
[7.14] 24. ლევან როინიშვილი - 22 - ოქმი
[7.14] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 78 - ოქმი
[7.15] 5. ანდრო ალავიძე - 381 - ოქმი
[7.15] 10. კახა ბასილია - 125 - ოქმი
[7.15] 21. ლანა გალდავა - 11 - ოქმი
[7.15] 24. ლევან როინიშვილი - 20 - ოქმი
[7.15] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 56 - ოქმი
[7.16] 5. ანდრო ალავიძე - 415 - ოქმი
[7.16] 10. კახა ბასილია - 160 - ოქმი
[7.16] 21. ლანა გალდავა - 14 - ოქმი
[7.16] 24. ლევან როინიშვილი - 36 - ოქმი
[7.16] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 61 - ოქმი
[7.17] 5. ანდრო ალავიძე - 365 - ოქმი
[7.17] 10. კახა ბასილია - 100 - ოქმი
[7.17] 21. ლანა გალდავა - 15 - ოქმი
[7.17] 24. ლევან როინიშვილი - 32 - ოქმი
[7.17] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 66 - ოქმი
[7.18] 5. ანდრო ალავიძე - 488 - ოქმი
[7.18] 10. კახა ბასილია - 105 - ოქმი
[7.18] 21. ლანა გალდავა - 10 - ოქმი
[7.18] 24. ლევან როინიშვილი - 15 - ოქმი
[7.18] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 56 - ოქმი
[7.19] 5. ანდრო ალავიძე - 424 - ოქმი
[7.19] 10. კახა ბასილია - 145 - ოქმი
[7.19] 21. ლანა გალდავა - 19 - ოქმი
[7.19] 24. ლევან როინიშვილი - 17 - ოქმი
[7.19] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 50 - ოქმი
[7.20] 5. ანდრო ალავიძე - 571 - ოქმი
[7.20] 10. კახა ბასილია - 121 - ოქმი
[7.20] 21. ლანა გალდავა - 14 - ოქმი
[7.20] 24. ლევან როინიშვილი - 15 - ოქმი
[7.20] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 62 - ოქმი
[7.21] 5. ანდრო ალავიძე - 487 - ოქმი
[7.21] 10. კახა ბასილია - 106 - ოქმი
[7.21] 21. ლანა გალდავა - 14 - ოქმი
[7.21] 24. ლევან როინიშვილი - 31 - ოქმი
[7.21] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 72 - ოქმი
[7.22] 5. ანდრო ალავიძე - 461 - ოქმი
[7.22] 10. კახა ბასილია - 96 - ოქმი
[7.22] 21. ლანა გალდავა - 9 - ოქმი
[7.22] 24. ლევან როინიშვილი - 19 - ოქმი
[7.22] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 51 - ოქმი
[7.23] 5. ანდრო ალავიძე - 399 - ოქმი
[7.23] 10. კახა ბასილია - 75 - ოქმი
[7.23] 21. ლანა გალდავა - 7 - ოქმი
[7.23] 24. ლევან როინიშვილი - 19 - ოქმი
[7.23] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 28 - ოქმი
[7.24] 5. ანდრო ალავიძე - 426 - ოქმი
[7.24] 10. კახა ბასილია - 88 - ოქმი
[7.24] 21. ლანა გალდავა - 12 - ოქმი
[7.24] 24. ლევან როინიშვილი - 27 - ოქმი
[7.24] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 52 - ოქმი
[7.25] 5. ანდრო ალავიძე - 281 - ოქმი
[7.25] 10. კახა ბასილია - 77 - ოქმი
[7.25] 21. ლანა გალდავა - 53 - ოქმი
[7.25] 24. ლევან როინიშვილი - 40 - ოქმი
[7.25] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 86 - ოქმი
[7.26] 5. ანდრო ალავიძე - 498 - ოქმი
[7.26] 10. კახა ბასილია - 78 - ოქმი
[7.26] 21. ლანა გალდავა - 25 - ოქმი
[7.26] 24. ლევან როინიშვილი - 25 - ოქმი
[7.26] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 49 - ოქმი
[7.27] 5. ანდრო ალავიძე - 345 - ოქმი
[7.27] 10. კახა ბასილია - 107 - ოქმი
[7.27] 21. ლანა გალდავა - 10 - ოქმი
[7.27] 24. ლევან როინიშვილი - 27 - ოქმი
[7.27] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 60 - ოქმი
[7.28] 5. ანდრო ალავიძე - 433 - ოქმი
[7.28] 10. კახა ბასილია - 131 - ოქმი
[7.28] 21. ლანა გალდავა - 18 - ოქმი
[7.28] 24. ლევან როინიშვილი - 38 - ოქმი
[7.28] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 65 - ოქმი
[7.29] 5. ანდრო ალავიძე - 227 - ოქმი
[7.29] 10. კახა ბასილია - 81 - ოქმი
[7.29] 21. ლანა გალდავა - 6 - ოქმი
[7.29] 24. ლევან როინიშვილი - 31 - ოქმი
[7.29] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 61 - ოქმი
[7.30] 5. ანდრო ალავიძე - 348 - ოქმი
[7.30] 10. კახა ბასილია - 73 - ოქმი
[7.30] 21. ლანა გალდავა - 7 - ოქმი
[7.30] 24. ლევან როინიშვილი - 13 - ოქმი
[7.30] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 37 - ოქმი
[7.31] 5. ანდრო ალავიძე - 476 - ოქმი
[7.31] 10. კახა ბასილია - 120 - ოქმი
[7.31] 21. ლანა გალდავა - 12 - ოქმი
[7.31] 24. ლევან როინიშვილი - 28 - ოქმი
[7.31] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 67 - ოქმი
[7.32] 5. ანდრო ალავიძე - 492 - ოქმი
[7.32] 10. კახა ბასილია - 142 - ოქმი
[7.32] 21. ლანა გალდავა - 8 - ოქმი
[7.32] 24. ლევან როინიშვილი - 14 - ოქმი
[7.32] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 39 - ოქმი
[7.33] 5. ანდრო ალავიძე - 380 - ოქმი
[7.33] 10. კახა ბასილია - 107 - ოქმი
[7.33] 21. ლანა გალდავა - 13 - ოქმი
[7.33] 24. ლევან როინიშვილი - 22 - ოქმი
[7.33] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 48 - ოქმი
[7.34] 5. ანდრო ალავიძე - 405 - ოქმი
[7.34] 10. კახა ბასილია - 91 - ოქმი
[7.34] 21. ლანა გალდავა - 11 - ოქმი
[7.34] 24. ლევან როინიშვილი - 22 - ოქმი
[7.34] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 58 - ოქმი
[7.35] 5. ანდრო ალავიძე - 462 - ოქმი
[7.35] 10. კახა ბასილია - 95 - ოქმი
[7.35] 21. ლანა გალდავა - 7 - ოქმი
[7.35] 24. ლევან როინიშვილი - 40 - ოქმი
[7.35] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 46 - ოქმი
[7.36] 5. ანდრო ალავიძე - 351 - ოქმი
[7.36] 10. კახა ბასილია - 74 - ოქმი
[7.36] 21. ლანა გალდავა - 9 - ოქმი
[7.36] 24. ლევან როინიშვილი - 31 - ოქმი
[7.36] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 81 - ოქმი
[7.37] 5. ანდრო ალავიძე - 321 - ოქმი
[7.37] 10. კახა ბასილია - 77 - ოქმი
[7.37] 21. ლანა გალდავა - 4 - ოქმი
[7.37] 24. ლევან როინიშვილი - 21 - ოქმი
[7.37] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 68 - ოქმი
[7.38] 5. ანდრო ალავიძე - 316 - ოქმი
[7.38] 10. კახა ბასილია - 97 - ოქმი
[7.38] 21. ლანა გალდავა - 17 - ოქმი
[7.38] 24. ლევან როინიშვილი - 43 - ოქმი
[7.38] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 85 - ოქმი
[7.39] 5. ანდრო ალავიძე - 437 - ოქმი
[7.39] 10. კახა ბასილია - 83 - ოქმი
[7.39] 21. ლანა გალდავა - 5 - ოქმი
[7.39] 24. ლევან როინიშვილი - 14 - ოქმი
[7.39] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 12 - ოქმი
[7.40] 5. ანდრო ალავიძე - 401 - ოქმი
[7.40] 10. კახა ბასილია - 127 - ოქმი
[7.40] 21. ლანა გალდავა - 9 - ოქმი
[7.40] 24. ლევან როინიშვილი - 25 - ოქმი
[7.40] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 65 - ოქმი
[7.41] 5. ანდრო ალავიძე - 199 - ოქმი
[7.41] 10. კახა ბასილია - 74 - ოქმი
[7.41] 21. ლანა გალდავა - 9 - ოქმი
[7.41] 24. ლევან როინიშვილი - 13 - ოქმი
[7.41] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 52 - ოქმი
[7.42] 5. ანდრო ალავიძე - 54 - ოქმი
[7.42] 10. კახა ბასილია - 13 - ოქმი
[7.42] 21. ლანა გალდავა - 2 - ოქმი
[7.42] 24. ლევან როინიშვილი - 5 - ოქმი
[7.42] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 6 - ოქმი
[7.43] 5. ანდრო ალავიძე - 41 - ოქმი
[7.43] 10. კახა ბასილია - 5 - ოქმი
[7.43] 21. ლანა გალდავა - 1 - ოქმი
[7.43] 24. ლევან როინიშვილი - 2 - ოქმი
[7.43] 25. გიორგი გაჩეჩილაძე - 2 - ოქმი
[12.1] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 321 - ოქმი
[12.1] 16. ლევან კობერიძე - 4 - ოქმი
[12.1] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 22 - ოქმი
[12.1] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 71 - ოქმი
[12.2] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 411 - ოქმი
[12.2] 16. ლევან კობერიძე - 10 - ოქმი
[12.2] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 23 - ოქმი
[12.2] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 44 - ოქმი
[12.3] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 274 - ოქმი
[12.3] 16. ლევან კობერიძე - 11 - ოქმი
[12.3] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 26 - ოქმი
[12.3] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 50 - ოქმი
[12.4] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 431 - ოქმი
[12.4] 16. ლევან კობერიძე - 8 - ოქმი
[12.4] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 28 - ოქმი
[12.4] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 59 - ოქმი
[12.5] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 284 - ოქმი
[12.5] 16. ლევან კობერიძე - 9 - ოქმი
[12.5] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 21 - ოქმი
[12.5] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 78 - ოქმი
[12.6] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 356 - ოქმი
[12.6] 16. ლევან კობერიძე - 26 - ოქმი
[12.6] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 35 - ოქმი
[12.6] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 111 - ოქმი
[12.7] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 280 - ოქმი
[12.7] 16. ლევან კობერიძე - 40 - ოქმი
[12.7] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 18 - ოქმი
[12.7] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 61 - ოქმი
[12.8] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 260 - ოქმი
[12.8] 16. ლევან კობერიძე - 20 - ოქმი
[12.8] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 18 - ოქმი
[12.8] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 50 - ოქმი
[12.9] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 249 - ოქმი
[12.9] 16. ლევან კობერიძე - 23 - ოქმი
[12.9] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 28 - ოქმი
[12.9] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 79 - ოქმი
[12.10] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 308 - ოქმი
[12.10] 16. ლევან კობერიძე - 68 - ოქმი
[12.10] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 22 - ოქმი
[12.10] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 35 - ოქმი
[12.11] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 268 - ოქმი
[12.11] 16. ლევან კობერიძე - 66 - ოქმი
[12.11] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 18 - ოქმი
[12.11] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 34 - ოქმი
[12.12] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 400 - ოქმი
[12.12] 16. ლევან კობერიძე - 18 - ოქმი
[12.12] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 28 - ოქმი
[12.12] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 69 - ოქმი
[12.13] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 185 - ოქმი
[12.13] 16. ლევან კობერიძე - 2 - ოქმი
[12.13] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 10 - ოქმი
[12.13] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 7 - ოქმი
[12.14] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 418 - ოქმი
[12.14] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.14] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 10 - ოქმი
[12.14] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 47 - ოქმი
[12.15] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 742 - ოქმი
[12.15] 16. ლევან კობერიძე - 8 - ოქმი
[12.15] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 3 - ოქმი
[12.15] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 5 - ოქმი
[12.16] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 622 - ოქმი
[12.16] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.16] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 18 - ოქმი
[12.16] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 33 - ოქმი
[12.17] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 405 - ოქმი
[12.17] 16. ლევან კობერიძე - 19 - ოქმი
[12.17] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 39 - ოქმი
[12.17] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 118 - ოქმი
[12.18] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 321 - ოქმი
[12.18] 16. ლევან კობერიძე - 26 - ოქმი
[12.18] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 38 - ოქმი
[12.18] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 136 - ოქმი
[12.19] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 314 - ოქმი
[12.19] 16. ლევან კობერიძე - 10 - ოქმი
[12.19] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 24 - ოქმი
[12.19] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 47 - ოქმი
[12.20] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 368 - ოქმი
[12.20] 16. ლევან კობერიძე - 10 - ოქმი
[12.20] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 19 - ოქმი
[12.20] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 45 - ოქმი
[12.21] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 72 - ოქმი
[12.21] 16. ლევან კობერიძე - 5 - ოქმი
[12.21] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 5 - ოქმი
[12.21] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 20 - ოქმი
[12.22] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 297 - ოქმი
[12.22] 16. ლევან კობერიძე - 12 - ოქმი
[12.22] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 38 - ოქმი
[12.22] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 44 - ოქმი
[12.23] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 580 - ოქმი
[12.23] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.23] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 19 - ოქმი
[12.23] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 39 - ოქმი
[12.24] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 367 - ოქმი
[12.24] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.24] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 13 - ოქმი
[12.24] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 89 - ოქმი
[12.25] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 264 - ოქმი
[12.25] 16. ლევან კობერიძე - 14 - ოქმი
[12.25] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 21 - ოქმი
[12.25] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 128 - ოქმი
[12.26] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 395 - ოქმი
[12.26] 16. ლევან კობერიძე - 15 - ოქმი
[12.26] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 25 - ოქმი
[12.26] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 74 - ოქმი
[12.27] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 403 - ოქმი
[12.27] 16. ლევან კობერიძე - 9 - ოქმი
[12.27] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 26 - ოქმი
[12.27] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 71 - ოქმი
[12.28] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 558 - ოქმი
[12.28] 16. ლევან კობერიძე - 8 - ოქმი
[12.28] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 17 - ოქმი
[12.28] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 60 - ოქმი
[12.29] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 326 - ოქმი
[12.29] 16. ლევან კობერიძე - 16 - ოქმი
[12.29] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 43 - ოქმი
[12.29] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 81 - ოქმი
[12.30] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 352 - ოქმი
[12.30] 16. ლევან კობერიძე - 9 - ოქმი
[12.30] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 24 - ოქმი
[12.30] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 40 - ოქმი
[12.31] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 310 - ოქმი
[12.31] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.31] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 5 - ოქმი
[12.31] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 27 - ოქმი
[12.32] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 380 - ოქმი
[12.32] 16. ლევან კობერიძე - 3 - ოქმი
[12.32] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 15 - ოქმი
[12.32] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 29 - ოქმი
[12.33] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 339 - ოქმი
[12.33] 16. ლევან კობერიძე - 3 - ოქმი
[12.33] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 15 - ოქმი
[12.33] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 30 - ოქმი
[12.34] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 457 - ოქმი
[12.34] 16. ლევან კობერიძე - 6 - ოქმი
[12.34] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 13 - ოქმი
[12.34] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 28 - ოქმი
[12.35] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 471 - ოქმი
[12.35] 16. ლევან კობერიძე - 9 - ოქმი
[12.35] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 8 - ოქმი
[12.35] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 32 - ოქმი
[12.36] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 580 - ოქმი
[12.36] 16. ლევან კობერიძე - 8 - ოქმი
[12.36] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 28 - ოქმი
[12.36] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 41 - ოქმი
[12.37] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 328 - ოქმი
[12.37] 16. ლევან კობერიძე - 11 - ოქმი
[12.37] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 17 - ოქმი
[12.37] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 31 - ოქმი
[12.38] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 295 - ოქმი
[12.38] 16. ლევან კობერიძე - 11 - ოქმი
[12.38] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 20 - ოქმი
[12.38] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 32 - ოქმი
[12.39] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 487 - ოქმი
[12.39] 16. ლევან კობერიძე - 15 - ოქმი
[12.39] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 33 - ოქმი
[12.39] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 74 - ოქმი
[12.40] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 296 - ოქმი
[12.40] 16. ლევან კობერიძე - 4 - ოქმი
[12.40] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 9 - ოქმი
[12.40] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 39 - ოქმი
[12.41] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 653 - ოქმი
[12.41] 16. ლევან კობერიძე - 3 - ოქმი
[12.41] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 5 - ოქმი
[12.41] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 44 - ოქმი
[12.42] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 197 - ოქმი
[12.42] 16. ლევან კობერიძე - 3 - ოქმი
[12.42] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 8 - ოქმი
[12.42] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 11 - ოქმი
[12.43] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 482 - ოქმი
[12.43] 16. ლევან კობერიძე - 24 - ოქმი
[12.43] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 25 - ოქმი
[12.43] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 43 - ოქმი
[12.44] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 270 - ოქმი
[12.44] 16. ლევან კობერიძე - 2 - ოქმი
[12.44] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 4 - ოქმი
[12.44] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 10 - ოქმი
[12.45] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 415 - ოქმი
[12.45] 16. ლევან კობერიძე - 2 - ოქმი
[12.45] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 6 - ოქმი
[12.45] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 113 - ოქმი
[12.46] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 356 - ოქმი
[12.46] 16. ლევან კობერიძე - 7 - ოქმი
[12.46] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 27 - ოქმი
[12.46] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 40 - ოქმი
[12.47] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 248 - ოქმი
[12.47] 16. ლევან კობერიძე - 4 - ოქმი
[12.47] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 22 - ოქმი
[12.47] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 72 - ოქმი
[12.48] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 278 - ოქმი
[12.48] 16. ლევან კობერიძე - 14 - ოქმი
[12.48] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 14 - ოქმი
[12.48] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 40 - ოქმი
[12.49] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 332 - ოქმი
[12.49] 16. ლევან კობერიძე - 4 - ოქმი
[12.49] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 15 - ოქმი
[12.49] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 49 - ოქმი
[12.50] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 97 - ოქმი
[12.50] 16. ლევან კობერიძე - 6 - ოქმი
[12.50] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 9 - ოქმი
[12.50] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 28 - ოქმი
[12.51] 5. გიორგი ჩივიაშვილი - 50 - ოქმი
[12.51] 16. ლევან კობერიძე - 0 - ოქმი
[12.51] 21. ლევან ჩოლოყაშვილი - 1 - ოქმი
[12.51] 24. ზაზა ნაცვლიშვილი - 1 - ოქმი
[60.1] 5. გოჩა შანიძე - 604 - ოქმი
[60.1] 21. მაია ორჯონიკიძე - 24 - ოქმი
[60.1] 24. ილია კალანდაძე - 69 - ოქმი
[60.2] 5. გოჩა შანიძე - 395 - ოქმი
[60.2] 21. მაია ორჯონიკიძე - 22 - ოქმი
[60.2] 24. ილია კალანდაძე - 102 - ოქმი
[60.3] 5. გოჩა შანიძე - 364 - ოქმი
[60.3] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 - ოქმი
[60.3] 24. ილია კალანდაძე - 90 - ოქმი
[60.4] 5. გოჩა შანიძე - 449 -
[60.4] 21. მაია ორჯონიკიძე - 19 -
[60.4] 24. ილია კალანდაძე - 189 -
[60.5] 5. გოჩა შანიძე - 438 - ოქმი
[60.5] 21. მაია ორჯონიკიძე - 11 - ოქმი
[60.5] 24. ილია კალანდაძე - 82 - ოქმი
[60.6] 5. გოჩა შანიძე - 400 -
[60.6] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 -
[60.6] 24. ილია კალანდაძე - 99 -
[60.7] 5. გოჩა შანიძე - 449 -
[60.7] 21. მაია ორჯონიკიძე - 23 -
[60.7] 24. ილია კალანდაძე - 120 -
[60.8] 5. გოჩა შანიძე - 513 -
[60.8] 21. მაია ორჯონიკიძე - 19 -
[60.8] 24. ილია კალანდაძე - 116 -
[60.9] 5. გოჩა შანიძე - 409 -
[60.9] 21. მაია ორჯონიკიძე - 19 -
[60.9] 24. ილია კალანდაძე - 77 -
[60.10] 5. გოჩა შანიძე - 231 - ოქმი
[60.10] 21. მაია ორჯონიკიძე - 13 - ოქმი
[60.10] 24. ილია კალანდაძე - 87 - ოქმი
[60.11] 5. გოჩა შანიძე - 435 -
[60.11] 21. მაია ორჯონიკიძე - 27 -
[60.11] 24. ილია კალანდაძე - 116 -
[60.12] 5. გოჩა შანიძე - 451 - ოქმი
[60.12] 21. მაია ორჯონიკიძე - 14 - ოქმი
[60.12] 24. ილია კალანდაძე - 105 - ოქმი
[60.13] 5. გოჩა შანიძე - 341 - ოქმი
[60.13] 21. მაია ორჯონიკიძე - 21 - ოქმი
[60.13] 24. ილია კალანდაძე - 72 - ოქმი
[60.14] 5. გოჩა შანიძე - 259 -
[60.14] 21. მაია ორჯონიკიძე - 23 -
[60.14] 24. ილია კალანდაძე - 95 -
[60.15] 5. გოჩა შანიძე - 215 - ოქმი
[60.15] 21. მაია ორჯონიკიძე - 5 - ოქმი
[60.15] 24. ილია კალანდაძე - 24 - ოქმი
[60.16] 5. გოჩა შანიძე - 680 -
[60.16] 21. მაია ორჯონიკიძე - 23 -
[60.16] 24. ილია კალანდაძე - 34 -
[60.17] 5. გოჩა შანიძე - 295 -
[60.17] 21. მაია ორჯონიკიძე - 9 -
[60.17] 24. ილია კალანდაძე - 79 -
[60.18] 5. გოჩა შანიძე - 167 - ოქმი
[60.18] 21. მაია ორჯონიკიძე - 22 - ოქმი
[60.18] 24. ილია კალანდაძე - 42 - ოქმი
[60.19] 5. გოჩა შანიძე - 423 - ოქმი
[60.19] 21. მაია ორჯონიკიძე - 19 - ოქმი
[60.19] 24. ილია კალანდაძე - 115 - ოქმი
[60.20] 5. გოჩა შანიძე - 476 -
[60.20] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 -
[60.20] 24. ილია კალანდაძე - 88 -
[60.21] 5. გოჩა შანიძე - 403 -
[60.21] 21. მაია ორჯონიკიძე - 13 -
[60.21] 24. ილია კალანდაძე - 62 -
[60.22] 5. გოჩა შანიძე - 236 - ოქმი
[60.22] 21. მაია ორჯონიკიძე - 5 - ოქმი
[60.22] 24. ილია კალანდაძე - 25 - ოქმი
[60.23] 5. გოჩა შანიძე - 651 -
[60.23] 21. მაია ორჯონიკიძე - 40 -
[60.23] 24. ილია კალანდაძე - 111 -
[60.24] 5. გოჩა შანიძე - 499 -
[60.24] 21. მაია ორჯონიკიძე - 45 -
[60.24] 24. ილია კალანდაძე - 166 -
[60.25] 5. გოჩა შანიძე - 581 -
[60.25] 21. მაია ორჯონიკიძე - 14 -
[60.25] 24. ილია კალანდაძე - 164 -
[60.26] 5. გოჩა შანიძე - 235 - ოქმი
[60.26] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 - ოქმი
[60.26] 24. ილია კალანდაძე - 154 - ოქმი
[60.27] 5. გოჩა შანიძე - 252 - ოქმი
[60.27] 21. მაია ორჯონიკიძე - 13 - ოქმი
[60.27] 24. ილია კალანდაძე - 83 - ოქმი
[60.28] 5. გოჩა შანიძე - 247 - ოქმი
[60.28] 21. მაია ორჯონიკიძე - 13 - ოქმი
[60.28] 24. ილია კალანდაძე - 56 - ოქმი
[60.29] 5. გოჩა შანიძე - 258 -
[60.29] 21. მაია ორჯონიკიძე - 28 -
[60.29] 24. ილია კალანდაძე - 177 -
[60.30] 5. გოჩა შანიძე - 307 -
[60.30] 21. მაია ორჯონიკიძე - 32 -
[60.30] 24. ილია კალანდაძე - 195 -
[60.31] 5. გოჩა შანიძე - 452 -
[60.31] 21. მაია ორჯონიკიძე - 28 -
[60.31] 24. ილია კალანდაძე - 242 -
[60.32] 5. გოჩა შანიძე - 352 -
[60.32] 21. მაია ორჯონიკიძე - 26 -
[60.32] 24. ილია კალანდაძე - 163 -
[60.33] 5. გოჩა შანიძე - 609 - ოქმი
[60.33] 21. მაია ორჯონიკიძე - 46 - ოქმი
[60.33] 24. ილია კალანდაძე - 134 - ოქმი
[60.34] 5. გოჩა შანიძე - 437 -
[60.34] 21. მაია ორჯონიკიძე - 40 -
[60.34] 24. ილია კალანდაძე - 174 -
[60.35] 5. გოჩა შანიძე - 428 -
[60.35] 21. მაია ორჯონიკიძე - 25 -
[60.35] 24. ილია კალანდაძე - 189 -
[60.36] 5. გოჩა შანიძე - 244 -
[60.36] 21. მაია ორჯონიკიძე - 25 -
[60.36] 24. ილია კალანდაძე - 80 -
[60.37] 5. გოჩა შანიძე - 223 - ოქმი
[60.37] 21. მაია ორჯონიკიძე - 26 - ოქმი
[60.37] 24. ილია კალანდაძე - 81 - ოქმი
[60.38] 5. გოჩა შანიძე - 317 -
[60.38] 21. მაია ორჯონიკიძე - 10 -
[60.38] 24. ილია კალანდაძე - 69 -
[60.39] 5. გოჩა შანიძე - 341 -
[60.39] 21. მაია ორჯონიკიძე - 26 -
[60.39] 24. ილია კალანდაძე - 50 -
[60.40] 5. გოჩა შანიძე - 598 -
[60.40] 21. მაია ორჯონიკიძე - 30 -
[60.40] 24. ილია კალანდაძე - 92 -
[60.41] 5. გოჩა შანიძე - 462 -
[60.41] 21. მაია ორჯონიკიძე - 29 -
[60.41] 24. ილია კალანდაძე - 108 -
[60.42] 5. გოჩა შანიძე - 423 -
[60.42] 21. მაია ორჯონიკიძე - 26 -
[60.42] 24. ილია კალანდაძე - 127 -
[60.43] 5. გოჩა შანიძე - 708 - ოქმი
[60.43] 21. მაია ორჯონიკიძე - 30 - ოქმი
[60.43] 24. ილია კალანდაძე - 132 - ოქმი
[60.44] 5. გოჩა შანიძე - 489 - ოქმი
[60.44] 21. მაია ორჯონიკიძე - 12 - ოქმი
[60.44] 24. ილია კალანდაძე - 20 - ოქმი
[60.45] 5. გოჩა შანიძე - 570 - ოქმი
[60.45] 21. მაია ორჯონიკიძე - 15 - ოქმი
[60.45] 24. ილია კალანდაძე - 74 - ოქმი
[60.46] 5. გოჩა შანიძე - 328 - ოქმი
[60.46] 21. მაია ორჯონიკიძე - 6 - ოქმი
[60.46] 24. ილია კალანდაძე - 42 - ოქმი
[60.47] 5. გოჩა შანიძე - 412 -
[60.47] 21. მაია ორჯონიკიძე - 64 -
[60.47] 24. ილია კალანდაძე - 22 -
[60.48] 5. გოჩა შანიძე - 442 -
[60.48] 21. მაია ორჯონიკიძე - 44 -
[60.48] 24. ილია კალანდაძე - 184 -
[60.49] 5. გოჩა შანიძე - 349 -
[60.49] 21. მაია ორჯონიკიძე - 63 -
[60.49] 24. ილია კალანდაძე - 135 -
[60.50] 5. გოჩა შანიძე - 316 - ოქმი
[60.50] 21. მაია ორჯონიკიძე - 17 - ოქმი
[60.50] 24. ილია კალანდაძე - 88 - ოქმი
[60.51] 5. გოჩა შანიძე - 257 - ოქმი
[60.51] 21. მაია ორჯონიკიძე - 26 - ოქმი
[60.51] 24. ილია კალანდაძე - 63 - ოქმი
[60.52] 5. გოჩა შანიძე - 651 -
[60.52] 21. მაია ორჯონიკიძე - 61 -
[60.52] 24. ილია კალანდაძე - 139 -
[60.53] 5. გოჩა შანიძე - 410 -
[60.53] 21. მაია ორჯონიკიძე - 24 -
[60.53] 24. ილია კალანდაძე - 93 -
[60.54] 5. გოჩა შანიძე - 544 - ოქმი
[60.54] 21. მაია ორჯონიკიძე - 39 - ოქმი
[60.54] 24. ილია კალანდაძე - 59 - ოქმი
[60.55] 5. გოჩა შანიძე - 345 -
[60.55] 21. მაია ორჯონიკიძე - 16 -
[60.55] 24. ილია კალანდაძე - 118 -
[60.56] 5. გოჩა შანიძე - 413 - ოქმი
[60.56] 21. მაია ორჯონიკიძე - 10 - ოქმი
[60.56] 24. ილია კალანდაძე - 83 - ოქმი
[60.57] 5. გოჩა შანიძე - 240 - ოქმი
[60.57] 21. მაია ორჯონიკიძე - 19 - ოქმი
[60.57] 24. ილია კალანდაძე - 76 - ოქმი
[60.58] 5. გოჩა შანიძე - 335 -
[60.58] 21. მაია ორჯონიკიძე - 8 -
[60.58] 24. ილია კალანდაძე - 76 -
[60.59] 5. გოჩა შანიძე - 297 -
[60.59] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 -
[60.59] 24. ილია კალანდაძე - 14 -
[60.60] 5. გოჩა შანიძე - 227 - ოქმი
[60.60] 21. მაია ორჯონიკიძე - 4 - ოქმი
[60.60] 24. ილია კალანდაძე - 70 - ოქმი
[60.61] 5. გოჩა შანიძე - 256 -
[60.61] 21. მაია ორჯონიკიძე - 20 -
[60.61] 24. ილია კალანდაძე - 69 -
[60.62] 5. გოჩა შანიძე - 219 -
[60.62] 21. მაია ორჯონიკიძე - 16 -
[60.62] 24. ილია კალანდაძე - 54 -
 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას